lørdag den 13. januar 2007

Styrk forskningsfriheden. Faglig kommentar fra DM og DJØF

Fra FORSKERforum nr. 200, s. 11, dec. 2006.
Revision af Universitetsloven.
Universitetsminister Helge Sander præsenterede midt i december sit forslag til en revision af universitetsloven. Ministeren foreslog en udvidelse af universiterernes formålsparagraf til at indeholde 5 elementer: Undervisning, forskning, administration, formidling samt det nye: "Myndigheds- og rådgivningsopgaver". Ministeren hævder, at optagelse af de nye opgaver ikke får indflydelse på forsknings- og ytringsfriheden. Men passer det? Ministeriet vil også have ændret stillingsstrukturen, så universitetsforskere og sektorforskere underlægges den samme struktur. Men får det negative konsekvenser for forskernes arbejdsbetingelser og frihedsramme? Læs den faglige kommentar her ...

Ingen kommentarer: