tirsdag den 23. januar 2007

Protest fra Rektorkollegiet imod detail-styring

Protest fra Rektorkollegiet mod ministeriets forslag til den nye lov, som fremsættes i Folketinget i næste uge
”Det er uhørt i international sammenhæng, at man lægger op til en lovmæssig styring af universiteterne ned i de detaljer …”, lyder Rektorkollegiets og universiteternes protest mod Videnskabsministeriets udkast til lov om de nye fusionsuniversiteter: Loven vil regulere alt for detaljeret. Der er regler, som giver ministeren beføjelser til at indføre nye regler, og andre steder pålægges universitetet at fastlægge detaljerede regler i vedtægterne.
Som eksempler på styring i detaljen er retskrav om optagelsessamtaler, regler for samtalerne, oprettelse af aftagerpaneler, standardregler for offentliggørelse af evalueringer, bestemmelser for ph.d.-skoler, censurbestemmelser m.m.
Detailstyringen er i modsætning til politikernes tale om at give sektoren "selvstyre". Universiteterne mener, at ministeriet allerede har indført rigeligt med styringsinstrumenter, fx gennem udviklingskontrakterne. Universitetsloven bør derfor være en rammelov, som kan udfyldes af universiteterne selv, lyder universiteternes protester.
Forslaget om fusionsuniversitetsloven - som erstatter 2003-loven - fremlægges af universitetsminister Sander i slutningen af januar.

[(red.): fra Forskerforum nyt 23/1-2007]
Læs rektorkollegiets høringssvar her...

Ingen kommentarer: