lørdag den 27. januar 2007

Forskere bliver presset til at holde mund

En arbejdsgruppe fra Landbohøjskolen konkluderer, at regeringen nu må sikre, at forskerne frit kan blande sig i den offentlige debat. Rapporten advarer om, at forskere på de nye fusionsuniversiteter risikerer at blive pålagt begrænsninger i deres muligheder for at bidrage til den offentlige debat. »Fusionsuniversiteterne er blevet så afhængige af den politiske magt, at de i højere grad ligner sektorforskningsinstitutioner end klassiske, frie universiteter. Derfor risikerer vi også, at det er sektorforskningens indadvendte forskningskultur, som bliver den fremherskende kultur på universiteterne,« siger professor Peter Sandøe fra Det Biovidenskabelige Fakultet - tidligere Landbohøjskolen - ved Københavns Universitet. Læs mere her... Læs selve rapporten her...

Ingen kommentarer: