torsdag den 2. august 2007

Salomoniske Sander på fredagsbar

"Konkurrencestyrelsen har nu afgjort, at det kan stride mod konkurrencereglerne, at universiteterne giver støtte til restaurationsaktiviteter. Men det er ikke det samme, som at alle fredagsbarer nu er truede, siger Helge Sander." — Hans salomoniske udtalelse fremgår i dag af Videnskabsministeriets website (her), hvor samme Sander fremfører, at han "har fuld tillid til, at universitetsbestyrelserne er handlekraftige nok til at afgøre, om der på deres institution findes fredagsbarer, der er i strid med konkurrencelovgivningen – og at gribe ind, hvis det er nødvendigt". Men i hele debatten om, hvorvidt fredagsbarers frie husleje på universiteterne er konkurrenceforvridende støtte, glemmer man jo, at dagens universiteterne jo allerede betaler husleje (og af samme grund er tvunget til at nedskære - "arealkondensere"). Det bør vel få de handlekraftige universitetsbestyrelser til at tage hansken op og skærpe konkurrencen med de omkringliggende barer, cafeer og spisesteder. Tag dog initiativ til at stifte en hel restaurationskæde, som kan bidrage til innovativ videreudvikling af netop den akademiske kapitalisme, som Sanders ministerium fremmer! Og lad hermed agurketiden slutte.

Ingen kommentarer: