lørdag den 4. august 2007

Korporativisering af universiteterne

- er dét mon den mest præcise betegnelse for de universitetsreformer, vi er underkastet? På Wikipedia fandt jeg denne beskrivelse:
"Corporatization is a more precise term for what often is called privatization, for it almost always refers to a process by which formerly public assets or functions are sold or given to corporate entities.
In contrast the term may also refer to the construction of state corporatism, where government-owned corporations are created and delegated public social tasks resembling Corporate nationalism, away from autonomous privatization.
Corporatization can also refer to non-corporate entities like universities or hospitals taking up management structures or other features and behaviours employed by corporations."

Herhjemme skal "taking up" nok oversættes til "pålægges". Det er jo altid rart at vide hvad man taler om. De har også en lang artikel om begrebet korporatisme, som der knytter sig en lang og indviklet sociologisk og statsteoretisk debat til.

Ingen kommentarer: