torsdag den 30. august 2007

Fagkyndigheden undergraves

"Det alvorligste problem er udhulingen af fagkyndighed og dermed af kvaliteten. De forskere, som sættes til at definere, hvad der høj kvalitet, udpeges nemlig på embedsmandsplan i ministeriet, uden om fagkundskaben; altså af en politisk-administrativ myndighed." (...) "Her forestiller ministeriet sig, at en politisk-administrativ myndighed egenhændigt kan udpege de fagkyndige. Det leder tanken hen på samfund af en helt anden type end vort. Embedsmænd er ikke ansat på basis af videnskabelige kvalifikationer, og de har ifølge deres embedspligt loyalitet overfor den politisk valgte minister. Der er ikke bare tale om centralisme og topstyring, men også om politisering og kvalitetssænkning. Det ville undre mig, hvis forskere ville indtræde i kvalitetsdommer-gruppen på de vilkår."
Læs hele kommentaren af Heine Andersen i Information i dag.

Ingen kommentarer: