mandag den 27. august 2007

Jagten på den skjulte forskningsskat

Dagen begyndte ellers så godt med en rask cykletur langs med havnefronten. Men lidt i ti kom der en mail fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST) med overskriften "Jagten går ind på landets vigtigste forskningsområder" -- og så var den dag ødelagt.

Hvilke store udfordringer vil det danske samfund stå over for i de kommende årtier? Hvilke forskningsområder kan skaffe den nødvendige viden til at løse de største problemer og sikre Danmark en fortsat velstandsudvikling?,
spørger FIST, som nu vil kortlægge, hvilke emner som er de allervigtigste at satse forskningsmæssigt på i fremtiden.

Vi starter med at spørge danskerne, siger videnskabsminister Helge Sander.

- I disse år bliver der investeret milliarder i forskning og udvikling. En del af disse midler gives til strategisk forskning inden for væsentlige områder. Men i stedet for, at nogle politikere en sen nattetime udpeger, hvad de selv synes er væsentligt, så vil regeringen og Folketinget gå langt mere metodisk til værks.
Frem til den 7. oktober 2007 vi alle så få lov at gå ind på FIST's hjemmeside http://www.forsk2015.dk/ hvor vi kan "være med til at pege på udfordringer, som samfunds- og erhvervsudviklingen skaber, og som bør tages med i overvejelserne om Danmark fremtidige strategiske forskningssatsninger".

"Alle er velkomne til at give bud", fremhæver videnskabsministeren:
Forskere, erhvervsfolk, foreninger, organisationer og også helt almindelige borgere. Jeg håber alle, der har idéer og forslag, vil afse tid til at gå ind på vores hjemmeside og bidrage til kortlægningen, så vi kan få et så bredt og
fremadrettet grundlag som muligt at arbejde videre på
Det mest positive man kan sige om denne pressemeddelelse er vel at ministeriet mener at framtidens forskningsområder ikke bør fastlægges af "nogle politikere i en sen nattetime", men at man skal gå lidt mere metodisk til værks og give andre aktører -- herunder endda landets forskere -- lejlighed til at ytre sig.

Man spørger sig om Kulturarvsstyrelsen på tilsvarende måde ville sende en pressemeddelelse ud hvor man bad alle og enhver om at komme med forslag om mosefund der bør opgraves og udstilles. Eller om Kulturministeren ville bede erhvervslivet om at komme med forslag om hvilke filmproduktioner, der skal nyde støtte, og landets fagforeninger om idéer til hvilke teaterforestillinger Det Kongelige Teater skal spille i de næste fem år.

Eller om Økonomi- og Erhvervministeret ville udsende en pressemeddelelse til landets borgere, hvor man beder om ideer til hvilke slags virksomheder vi skal have her i landet i de næste tyve år, og gerne også forslag til hvilken finans- og skattepolitik som skal føres for at fremme disse.

Det ville selvfølgelig være utænkeligt. Det ville blive totalt oprør i landets kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder -- ministre ville blive fyret, embedsmænd omplacerede. Men Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan nok føle sig sikre.

Ville fx. National Institutes of Health (NIH) være så naive at tro at man kan fastlægge den biomedicinske forsknings- og innovationsstrategi ud fra den slags populistiske høringer?

3 kommentarer:

filoffen sagde ...

Det lyder meget som Ny Alliances måde at få sig en politik på: Vi lader folk komme med forslag, og så strikker vi en pakke sammen.

Claus Emmeche sagde ...

Ja, det lyder sådan. Men samtidig bliver man bedt om lige først at gennemlæse OECD's "horisontscanning", som også findes på siden, og man kunne godt få den tanke, at de forslag, der vil blive strikket sammen helst skal passe med den såkaldte scanning. Det hedder

"Horisontscanningen er gennemført af OECD International Futures Programme Unit på opdrag af - og med bistand fra - Forsknings- og Innovationsstyrelsen".

Tankevækkende er det bl.a. at læse afsnittet under økononomi (klik her svarende til denne stipil: FORSK2015 -› Strategiske satsninger -› Samfundsudfordringer -› OECD horisontscanning -› Økonomi -› En effektiv offentlig sektor ), citat:

"Forskelle i efficiens mellem offentlige biblioteker, hospitaler, skoler og hele kommuner er nu forholdsvist veldokumenterede. Hvis alle offentlige institutioner var så efficiente som de bedste, så kunne der opnås markante forbedringer."

Det lyder som en drejebog for de samme økonomistyringsmekanismer, man vil have indført på universiteterne.

Bortset fra det, så ved jeg nu ikke om det er populistisk at en offentlig myndighed henvender sig direkte til borgerne om forslag til nye tiltag, det kommer vel også an på den efterfølgende proces. Min egen bekymringen ligger primært i vægtfordelingen mellem den s.k. strategiske og den helt frie forskning.

Thomas Söderqvist sagde ...

Misæren er at man (lader som om man) tror at man kan formulere en forskningspolitik ved at lave en opinionsmåling. Deri ligger populismen (eller i hvert fald den kynisme som fremtræder som populisme).