mandag den 3. maj 2010

Videnskabsministeriets verdensbillede - fra excel til forskningsudvikling

Jeg har fået en ny last: At læse stillingsbeskrivelser der udsendes af Videnskabsministeriets styrelser. Sidste skrig er dette tilbud: "Vil du være med til at udvikle dansk forskning"? Det er overskriften på en annonce (her) fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som søger en AC-fuldmægtig til Analyseenheden i Forskningspolitisk Center. Oh, hvilke navne! Intet mindre end dansk forskning får den kommende AC-fuldmægtige medansvar for at "udvikle". Det skjules ikke, at det handler om New Public Management, for de første linier i opslager lyder:
"Du indgår i en mindre projektgruppe, hvor det fælles mål er at udvikle forskningsindikatoren til en ny model til fordeling af universiteternes basismidler. Formålet med indikatoren er at fremme publicering i de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter og styrke kvaliteten af dansk forskning. Indikatoren har været under udvikling i tre år, og arbejdet går nu over i en ny fase, hvor der er fokus på nye udviklingsopgaver og forbedring af datakvalitet."
Det er selvfølgelig fair nok at søge folk, der - som det fremgår helt nederst i opslaget - er gode til "• bibliometri og tekniske processer; • excel; • databehandling og kvalitetssikring af data", men hvad er det for en megaloman illusion at foregøgle, at udvikling af et måleinstrument er det samme som at udvikle danske forskning? Og i det omfang, der er en kobling mellem måleinstrument og det, der måles, er den næppe fremmende for kvaliteten: Omvikling, snarere end udvikling, ville være det rette ord.
Hvem forfatter disse annoncer? Vi har før (her) set på stillingsbeskrivelsernes sammenblanding af politisk dagsordensætten og administrativ udførelse af det politiske flertals vilje (se også bagsiden af FORSKERforum nr. 233, april 2010).
Unødvendigt at sige, at når det i annoncen hævdes, at "Formålet med indikatoren er at fremme publicering i de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter og styrke kvaliteten af dansk forskning", så lyder det måske som et ædelt alment formål som ingen kan være uenige i, men som – mht. indikatoren som middel og incitament – de fleste menige forskere på Danske Universiteter, de som har hands on indsigt, og derfor også de faggrupper, som ansøgeren til stillingen skal velsekvirke med, reelt ikke tror på, at denne "indikator" fremmer kvalitet. Lad os håbe for vedkommende, at opslagets ordlyd hurtigt vil gå i glemmebogen efter ansættelse.

Ingen kommentarer: