torsdag den 25. februar 2010

Jobbeskrivelse for minister eller embedsmand?

Der findes i videnskabsministeriets UBST (det er Universitets- og Bygningsstyrelsen) en enhed, der kalder sig Institutionspolitisk kontor. Jeg ved ikke helt hvad der gemmer sig bag betegnelsen, som minder mig om betegnelser som 'politbureau' fra sovjettiden. Men de søger nu en AC-medarbejder (læs opslaget her), eller rettere, "en dygtig kollega, der vil være med til at skabe gode rammer for de danske universiteter både nationalt og internationalt."
Ak, min sjæl, hvad kan du ønske mere?
Der er et eller andet i opslaget, der vækker mit ubehag, men jeg har svært ved at formulere hvad det præcist er. Måske er det bare noget rent sprogligt, det generelt spin-agtige lingo, som er med til at gøre det helt uklart hvad den embedsmand m/k, der søges, faktisk skal foretage sig. En af formuleringerne er:
"Du skal bl.a. analysere udfordringer,
udforme politiske initiativer og føre dem ud i livet."

Øhh, jeg troede det var politikere og ministre, der udformer politiske initiativer. Men måske har er det i sådanne formuleringer, at en bestemt ambitiøs ånd i UBST, og hos UBST's direktør Jens Peter Jacobsen, skinner igennem - en ambition om politisk magt? Så vidt jeg ved håbede JPJ i sin tid, at evalueringen sidste år af universitetsloven alene kunne gennemføres som en øvelse i evaluering uden at medføre egentlige lovændringer. Måske handler det nu om at komme lovgiverne i forkøbet.
Man har sagt (fx. her), at den nye videnskabsminister ikke har politiske erfaringer. Måske er den største udfordring ikke så meget politikerne på Christiansborg som de institutionspolitiske ambitioner i videnskabsministeriet.

3 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

For en ordens skyld skal jeg citere hele stillingsopslaget her:


Om stillingen

I Institutionspolitisk Kontor søger vi lige nu en dygtig kollega,der vil være med til at skabe gode rammer for de danske universiteter både nationalt og internationalt.

Kontorets opgave er at udvikle de institutionelle rammer på universiteterne, hvoraf mange har betydning for den generelle udvikling af universitetssektoren. Kontoret har mange tværgående opgaver og arbejder både projektorienteret og med faste opgaver gennem f.eks. analyser og dokumentation.

Aktuelt arbejder vi blandt andet med universiteternes udviklingskontrakter, deregulering, opfølgning på 2009-evaluering af universiteterne, etablering af et dansk universitetscenter i Kina, campus og forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Det betyder, at dine opgaver kommer til at spænde vidt og ofte vil ændre sig. Du skal bl.a. analysere udfordringer, udforme politiske initiativer og føre dem ud i livet. Samtidig vil der være opgaver med løbende ministerbetjening og ledelsesinformation. Du får selvstændige ansvarsområder, men skal også arbejde i netværk og projektgrupper. Kontorets arbejde foregår i tæt dialog med andre kontorer i koncernen, universiteter, ministerier og andre interessenter, f.eks. OECD og EU-kommissionen.
Om dig

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og gerne erfaring på området. Du er dog også velkommen til at søge, hvis du er nyuddannet.

Du har mod på et udfordrende job i et politisk miljø, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du:

* har interesse for politiske problemstillinger og kan koble politiske, juridiske og økonomiske problemstillinger sammen,
* kan lide at arbejde sammen med andre, men kan også arbejde selvstændigt,
* skriver godt og præcist og
* er resultatorienteret, både når der er brug for det lange seje træk, og når der er korte deadlines.

Din nye hverdag

Universitets- og Bygningsstyrelsen er en del af Videnskabsministeriet. Vi stræber efter at skabe attraktive rammer for danske universiteters uddannelses- og forskningsmiljøer. Vi lægger stor vægt på professionalisme og dialog både internt og med vores eksterne samarbejdspartnere.

Der er på længere sigt karrieremuligheder i styrelsens øvrige kontorer, ministeriets departement, andre dele af
koncernen og Videnskabsministeriets stillinger ved udenlandske repræsentationer.

Vi er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved engagement og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

I Institutionspolitisk Kontor er vi 13 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi har en uformel omgangstone, og et af vores mål er, at det skal være sjovt at gå på arbejde.
Vejen til jobbet

Du ansættes i Videnskabsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt kommitteret Jacob Fuchs på telefonnummer 33 92 99 03 eller på e-mail jfu@ubst.dk eller specialkonsulent Mette Mikkelsen på telefonnummer 33 95 12 84 eller på e-mail memi@ubst.dk.

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis til:

rekruttering@vtu.dk eller

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling
Koncern HR og Service
Bredgade 43
1260 København K.

Mærk e-mailen ”Ansøgning: UBST – IPK – AC’er”.

Ansøgningsfristen er mandag den 15. marts 2010 klokken 12.00.

Vi forventer at holde samtaler i uge 12.

Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. Universitets- og Bygningsstyrelsen er medlem af foreningen Nydansker.

Anne Lise Pedersen sagde ...

Godt set Claus. Man kan også notere sig at dette kontor som beskæftiger sig med universiteternes udviklingskontrakter og 2009-evalueringen også har "deregulering" på menukortet. Ligeledes betegner Universitets- og Bygningsstyrelsen sig selv som "koncernen". Måske harmløst, men alligevel et udtryk for en negativ distance til sin egen funktion som offentligt servicekontor.

Claus Emmeche sagde ...

Jeg kan med stor glæde konstatere, at Tim Knudsen og FORSKERforum (se bagsiden af nr. 233, april 2010) nu har fulgt op på sagen om politiske stillingsbeskrivelser for embedsmænd. Her kobles det med en omtale af de stærkt bekymrende begrænsninger i en ny lov om offentlighed i forvaltningen (som den anskues af offentlighedskommissionens betænkning.)