tirsdag den 4. maj 2010

Imod fyringer - for forskningsfrihed

I 2008 tog vi som universitetsansatte forskere et initiativ, som endte med at over 6000 ansatte og studerende ved danske universiteter skrev under på en opfording til Folketingets politikere om en universitetslov og -politik, som imødekommer disse krav:
  • Indførelse af en styreform på universiteterne, der bygger på principper om selvstyre og akademisk frihed.
  • Sikring af de nødvendige ressourcer til at opretholde en forskning, der ikke er afhængig af velvilje fra eksterne fonde, politikere og private virksomheder for at kunne eksistere og udvikle sig.
  • Sikring af forskningsbaseret undervisning og af universiteternes frihed til at udbyde undervisning og uddannelser inden for alle videnskabelige emner.
På alle tre punkter fejler Århus Universitet: De aktuelle varsler om fyring af tre fastansatte lektorer i filosofi på Århus Universitets afdeling Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, med en indholdsløs begrundelse som "omprioritering", understreger behovet for en universitetslov, der sikrer den enkelte forsker imod vilkårlig fyringer, der reelt skyldes udsving i økonomi eller en universitetsleders modvilje mod bestemte forskningsemner eller områder. Vi protesterer hermed over fyringsvarslerne og opfordrer til at sikre alle fast ansattes ansættelsessikkerhed (som i den engelske 'tenure' ordning), da det er en helt nødvendig forudsætning for forskningsfriheden.

Sune Auken, lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet,
Claus Emmeche, lektor, Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet,
Birger Steen Nielsen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter,
Heine Andersen, professor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet,
Tom Fenchel, professor, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, medlem af Royal Society og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Protesten ovenfor er i dag bragt i Jyllands-Posten, se her.