tirsdag den 11. maj 2010

Universitetslivet i Danmark skandaliseret

Pressemeddelelse

350 danske og nordiske forskere protesterer over varslet afskedigelse af 3 pædagogiske filosoffer.

Den 21. april fik tre af Danmarks bedste pædagogiske filosoffer varslet afskedigelse med den begrundelse, at deres forskning ikke er ”relevant” for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet.

Onsdag den 12. maj kl. 11 afleverer en gruppe studerende fra kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi på DPU vedhæftede protesterklæring med navne sat under til rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen.

350 forskere indenfor pædagogiske og filosofiske fagmiljøer i Danmark og Norden protesterer i denne erklæring over de varslede afskedigelser af lektor, dr.phil. Jørgen Huggler, lektor, ph.d. Henrik Vase Frandsen og lektor, ph.d. Asger Sørensen.

”Fyring av tre ansatte filosofer ved DPU er et alvorlig tilbakeslag for dansk og nordisk pedagogisk filosofi! ” (Lars Loevlie, professor emeritus i pedagogisk filosofi, Universitetet i Oslo)

”Det er ikke bare en katastrofe for dansk pedagogikk; det er også en skandale for hele det akademiske liv i Danmark." ( Kjell S. Johannessen, professor emeritus i filosofi, Universitetet i Bergen)

Anerkendte forskere og kulturpersonligheder fra ind - og udland ser de varslede afskedigelser som et anslag mod den pædagogiske filosofi i Danmark og den frie tænkning indenfor pædagogikken. Overalt i Norden er der for øjeblikket en kamp for forskningsfrihed og i særdeleshed for den frie tænkning (filosofien). Den kamp er ikke vundet én gang for alle. Hvis det lykkes i Danmark at stække den frie tanke, kan det lettere ske andre steder.

Protesterklæringen er blandt andet underskrevet af

· Professor Tómas Calvo, præsident for Det Internationale Institut for Filosofi, det mest prestigiøse institut indenfor filosofi. (Madrid)

· Professor William L. McBride, President of the International Federation of Philosophical Societies (FISP)

· Lars Løvlie, professor emeritus i pedagogisk filosofi, Oslo Universitet. Betragtes som den ledende pædagogiske filosof i Norge.

· Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörns Högskola. Har for et halvt år siden af Den Svenske Rigsbanks Jubilæumsfond fået støtten til at lede et multidisciplinært forskningsprojekt, der udover forskningslederen tæller 24 fremragende forskere med anerkendte kompetencer indenfor 13 forskellige akademiske discipliner.

· Pall Skúlason, tidl. rektor for Islands Universitet gennem 8 år. Den kendteste filosof på Island

· Bengt Kristensson Uggla, professor ved Åbo Akademi, har skrevet flere store værker om hermeneutik og kulturfilosofi.

· Ole Thyssen, professor, dr.phil, Copenhagen Business School

· Lars Erslev Andersen, seniorforsker, Københavns Universitet

· Birgit Peterson, lektor, Københavns Universitet

· Ove Kaj Pedersen. Professor, Copenhagen Business School.

· Eberhard Harbsmeier, professor, rektor Teologisk Pædagogisk Center

· Kjeld Holm, biskop, Aarhus Stift.

· Elisabeth Dons Christensen, biskop, Ribe Stift

· Bjørn Nørgaard, billedhugger, professor

· Jan Sonnergaard, forfatter


Med venlig hilsen
Studerende i pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/AU
http://www.dpu.dk/site.aspx?p=317

ps:
Vi undskylder at pressemeddelelsen kommer ud i etaper. Men rektoratet på Aarhus universitet, har først nu meddelt tid og sted for overrækkelsen af protesterklæringen fra 350 danske og nordiske forskere. Mødet vil blive afholdt onsdag den 12. maj kl. 11 i Frandsen-salen, bygning 1430, Aarhus Universitet, 8000 Århus C. Kort til bygningen kan findes her. Eventuelle journalister bedes venligst henvende sig til pressechef Anders Correll (person.au.dk/ac@adm) for at aftale nærmere.

Ingen kommentarer: