søndag den 16. maj 2010

Fyringsvarsler på Århus Universitet skader Danmarks omdømme som vidensamfund

Den 14. maj skrev Peter Kemp i en kronik i Information (her, kopi her) om fyringsvarslerne på Århus Universitets afdeling i Emdrup, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, som endte med denne opfordring:
"For at redde DPU 's prestige i ind- og udland bør hele besparelses- og afskedigelsesprocessen gå om. Først må dekanen pålægge de ansvarlige at finde besparelser uden afskedigelser, og når det er undersøgt grundigt så, hvis det absolut skal være, gennemføre mere velbegrundede personalereduktioner.
Det, der er ved at ske lige nu, forekommer mange at være intet mindre end et justitsmord. Hvis det gennemføres, vil det blive husket som en skændsel i dansk universitetsliv."
Helt korrekt, og Danmark lider allerede tab af international videnskabelig anseelse med den slags sager. De mange, der har skrivet under på protesten (se her) bevidner dette, ligesom kommentarerne til underskriftindsamlingen – som kan ses på samme nye blog filosofidpu.blogspot.com – hvor en række forskere fra forskellige lande protesterer, fx W.L. McBride:
"I am appalled by this and wish to express my protest in the strongest possible terms. Both the proposed action and the rationale given for it are equally unacceptable."
Sincerely,
William L. McBride, President of the International Federation of Philosophical Societies (FISP), Arthur G. Hansen Distinguished Professor of Philosophy, Purdue University, USA
Det er på tide at rektor for Århus Universitet - som har været bemærkelsesværdigt fåmælt i denne sag - griber ind: Lauritz Broder Holm-Nielsen, som ud over at være rektor er medlem af Regeringens Vækstforum, bestyrelsen i European University Association, formand for Det Nordiske Universitetssamarbejde og næstformand for Rektorkollegiet "Danske Universiteter", burde vide hvad tab af akademisk anseelse betyder for Danmark som vidensamfund. Magisterforeningens formand Ingrid Stage har allerede opfordret Laurits B. Holm-Nielsen til at komme på banen: "Når tre forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU ) varsles afskediget med en begrundelse om, at deres forskning ikke er relevant, er den frie forskning for alvor i fare. De varslede fyringer kan derfor ikke ses som andet end et direkte angreb på forskningsfriheden og en overtrædelse af universitetsloven." (cit. fra Information 12/5). Tilsvarende udtaler jurist og lektor Anne Lise Kjær fra Københavns Universitet:
"Jeg ser de aktuelle fyringer som et udslag af et generelt problem med den nye universitetslov, som bør revideres, hvis universiteter og samfund fremover skal undgå lignende sager, hvor hensynet til snævre faktura- og markedsinteresser går forud for akademiske og videnskabelige hensyn".
Vi har tidligere her på bloggen kommenteret de helt absurde aspekter af sagen (bla. her).

4 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

Internationale protester

De DPU-studerende, som har oprettet et website (her) for sagen om fyringerne og nedskæringerne på DPU af faget Pædagogisk Filosofi har i dag bragt nyt om underskriftsindsamlingen. De skriver (her):

"Ny protest mod varslede fyringer på DPU
73 forskere fra 16 lande og 4 kontinenter protesterer i dag mod fyringer af 3 pædagogiske filosoffer på DPU. Underskriverne tæller forskere fra universiteter som Harvard Law School, the NeW School in NY, UC Berkeley, Ann Arbor Michigan, Vassar College, University Of British Columbia, Charles University in Prague, Universities of Dublin, Frankfurt, Rome, Florence, Bratislava, Mexico City, Los Angeles, Jena, and the Academy of Science in Beijing, etc."

Disse har underskrevet en erklæring, som lyder:

- - - citat:
To the Rector of Aarhus University
Prof. Lauritz B. Holm-Nielsen

To the Dean of the School of Education
Lars Qvortrup

On April 20, 2010, Associate Professor Jørgen Huggler, Dr.Phil, Associate Professor Henrik Vase Frandsen Ph.D., and Associate Professor Asger Sørensen, Ph.D. -- three well-known and tenured educational philosophers of the Danish School of Education, Aarhus University in Denmark -- have been informed that they will be dismissed by the end of May.

The reasons offered to these tenured colleagues are that as resources have generally become more scarce, the School of Education has reconsidered its budgetary priorities and given precedence to educational psychology and anthropology over philosophical subjects.

We the undersigned, philosophers and social scientists from several countries and continents express deep concern over the way institutions of higher learning, and especially the humanities, are falling prey to measures often taken from perspectives that privilege short-term marketability over long-term dissemination of awareness and reflecive attitudes -- and take this event at the Danish School of Education as indicative of this lamentable tendency.

We also express deep concern for the disregard for the institution of tenure that this event manifests -- a disregards which shows a clear neglect or plain ignorance of the vital connection between tenure and productive scientific work.

We urge the concerned academic authorities to reconsider this decision.

Sincerely,

- - - citat slut

Det er helt to the point at bringe svækkelsen af den i forvejen svage ansættelsessikkerhed (tenure) som gælder i Danmark (og burde styrkes markant) i fokus, for reelt er "den frie akademiske debat" på DPU, efter forskellige kilder jeg har været i kontakt med, ikke-eksisterende. Folk føler sig trynet og får ledelsen lov til at gennemtrumfe fyringerne sætter det en skamplet på det danske universitetssystem.

Claus Emmeche sagde ...

PS
Der er i høj grad grund til at indskærpe hvor vigtigt ansættelsessikkerhed er i et system, hvor ledelserne kan udstikke lokalstrategier for forskningsomrpder på det lokale fakultet som er "nøglesatsninger", "stjerneprogrammer", "indsatsområder" etc. med den implicitte udpegning af det, der falder udenfor, som evigt potentielt nedskæringstruet. I et sådant miljø er det reelt ikke akademisk frihed. Forskningsfrihed må, som understreget for nyligt (her, se også her) af uddannelsesforskeren Terence Karran, understøttes af ansættelsessikkerhed. Karran skrev:

"There are international differences in the interpretation of the concept, but most scholars of academic freedom agree it has four elements: two are substantive, and two are supportive. The first substantive element is research freedom (the right to choose the subject for research and the methodology used, and to publish and disseminate research findings). The second substantive element is the teaching freedom (including the right to determine the curriculum, the mode of teaching, the method of assessment, etc). The supportive elements are academic tenure and the right to participate in academic governance."

Uden de to sidste rettigheder, som reelt er afskaffet ved danske universiteter, er de to første rettigheder umulige fuldt ud at udfolde - de bliver rent fernis.

Det betyder også, at vi skal ikke alene sikre en ordning, som svarer til det engelsk-amerikanske tenure-system. Vi må også kæmpe for at at afskaffe den ekspanderende udnyttelse af løst ansatte som forsknings- og undervisningsassistenter på danske universiteter. Det sidste er bl.a. understreget af Cary Nelson (som kan ses i et interviewet "Twilight of Academic Freedom" på Marc Bousquets blog her eller på Youtube her.

Jan S Hesthaven sagde ...

Nu skal man jo passe på hvad man ønsker sig. Jeg tror faktisk det er tvivlsomt at man i DK er villig til at akceptere de vilkår som forskere i USA - det eneste sted hvor tenure i sin oprindelige form stadig eksisterer - arbejder under for at opnå tenure.

Man sidder i 6-8 år efter sin PhD i en midlertid ansættelse med årlige evalueringer, med en større evaluering efter 3 år og en meget grundig evaluering med internationale komponenter efter 6-8 år. Evalueringen inkluderer ikke kun kolleger men også adskillige lag i administrationen.

Omkring 50% (eller mindre) kommer igennem og får tenure - som i USA er en livstidsansættelse.

Har man i DK råd til at smide hver anden ung universitets-ansat væk ? - og er der generel støtte til en så grundig og 'uvildig' evaluering af ens forskning og undervisning ? -- det tvivler jeg faktisk på.

Og uden en sådan process og med en betydelig udskildning er det faktisk ikke rimeligt at man kan forvente at samfundet betaler for en livstidsansættelse.

Claus Emmeche sagde ...

Ja, man skal passe på hvad man ønsker sig, og huske at ønske det bedste - ikke det værste - fra begge systemer.

Og så er der jo en snesevis af andre lande i Europa, der i al fald på det juridiske plan sikrer forskningsfriheden bedre end det sker i Danmark.