mandag den 3. marts 2008

Hvornår får vi et meningsfuldt svar?

Sagen om Mille Buch-Andersens speciale bliver ved med at klæbe til KU. Når Mille Buch-Andersen kan fremlægge skriftligt bevis for, at der har være et pres fra DRs side, hvorfor skal vi så hele tiden høre om alt muligt andet. Som tingene fremtræder, er der ingen tvivl: Der er begået en alvorlig fejl. Fordi KUs administration insisterer på at bakke op om dem, der har begået fejlen snarere end at lægge afstand, kommer historien i sin helhed til at brænde fast på institutionen. Det mest skræmmende ved hele historien er, at den tydeligt signalerer, at det kan betale sig at lægge pres på KU, hvis man er utilfreds med resultaterne af en undersøgelse foretaget med udgangspunkt i universitetet. Hvem bliver den næste, der ikke kan stå for fristelsen? Og vil KU kunne stå fast på sine grundlæggende værdier om forskningsfrihed og uafhængighed, når det sker?

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

KLASSIFICERET FORSKNING ...

Det er en meget ubehagelig sag for KU. Forsøg på at bortforklare, at henvendelsen fra DR og det efterfølgende "tilbud" om at trække specialet tilbage, ikke kan ses som et udtryk for censur, selvom den officielle forklaring er forskningsetiske problemer, forekommer højst tvivlsomt. KU's kommunikationschef Jasper Steen Winkel og vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen skriver i Information 22/2 at

"Der er intet, der antyder, at DR skulle have forsøgt at påvirke det faglige indhold i specialet. DR har derimod markeret utilfredshed med formen og mangel på diskretion. Det er forhold, som kunne være løst, hvis den studerende var blevet vejledt bedre om forskningsetik" (...).

Men så må vi jo bede om en bedre forklaring på evt. ikke-opfyldte forskningsetiske krav i specialet, herunder specifikation af evt. hensyn til diskretion. Man må jo fristes til at spørge, om det nu er blevet uetisk som samfundsforsker at afdække magtforhold i samfundet og ytre sig om dem gennem et stykke forskning? Hvor diskret skal samfundsforskningen operere?

Den seneste debat kan ses her.