onsdag den 19. marts 2008

Livet på Facebook

Muligvis er Facebook et kapitalistisk CIA-initiativ, men derfor kan der jo godt ske sjove ting derovre. Gruppen "Forskningsfrihed?" har i skrivende stund 1666 medlemmer, 7 officerer og 3 administratorer. Gruppen har tre af folketingets forskningsordførere blandt sine medlemmer, nemlig SFs Jonas Dahl, Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen og - måske mere overraskende, men ikke derfor mindre glædeligt - Socialdemokraternes Kirsten Brosbøl. Det skulle kunne give grobund for noget større.

Den tekst, hvormed gruppen præsenterer sig, har forskudt sig nogle gange, siden gruppen først blev oprettet. Mest markant er det, at det uddannelsespolitiske er blevet skubbet lidt længere frem, bl.a. fordi gruppens nye, tredje, administrator er Pia Mejdahl Daugbjerg, der er formand for Studenterrådet i København. Den nye præsentationstekst lyder sådan her:

Tidligere var de danske universiteter demokratiske, de havde afskaffet det gamle professorvælde og kunne frit bedrive forskning i hele samfundets interesse. Man har nu indført et topstyret universitet, der snævert har fokus på erhvervslivets interesser, og som ikke styres af dem, der befinder sig på universitetet til daglig. Det interne demokrati er afskaffet og i detailstedet styres undervisning og forskning fra ministeriet. Herfra udstikkes der snærende rammer for, hvad samfundet af i morgen har brug for – hvad kandidaterne skal kunne – og hvilke resultater forskerne skal nå frem til. Gruppen arbejder for at skabe modvægt til denne samfundsmæssigt skadelige udvikling. Da imidlertid en isoleret kritik er gold, arbejder gruppen samtidig for at skabe rum til debat om, hvordan universiteterne bør indrettes, hvordan deres og forskningens samfundsmæssige rolle bør være, og hvordan forskning og undervisning bedst kan sameksistere på universiteterne.

Gruppen "Forskningsfrihed?" hører sammen med bloggen af samme navn (http://professorvaelde.blogspot.com), men er mere end blot denne gruppes ansigt på facebook. Formålet med gruppen er at arbejde for, at diskussionen om uddannelses- og forskningspolitikken ikke føres isoleret i universitetets kredsløb. Hvad der gennemføres i forhold til universiteterne, har omfattende betydning for resten af samfundet. Men denne betydning forbliver ofte uerkendt, fordi universitetspolitik opfattes som uinteressant og ikke prioriteres af de politiske partier. Kan man forandre dette, kan man forandre de vilkår, hvorpå der føres universitets- og forskningspolitik her i landet.

Gruppen er tværpolitisk og samarbejder kritisk og konstruktivt med alle relevante partnere. Den har derfor indledt et indtil videre uformelt samarbejde med Studenterrådet i København på baggrund af de udstrakte fælles interesser.

Forslag til forbedringer modtages med kyshånd.

5 kommentarer:

Anonym sagde ...

Tja, tværpolitisk... Helt fra enhedslisten til socialdemokratiet???
Det er vel ikke så imponerende endda?

/Nicolai

Sune Auken sagde ...

Der er 3 forskningsordførere i en gruppe om forskningsfrihed, særligt da en af de repræsenterede partier faktisk er med i forliget om den lov, der har ledt til kritikken. Det synes jeg da ikke er så dårligt. Hvis du kigger officerskorpset efter finder du flere radikale og en enkelt konservativ, og kigger du medlemsskaren efter (et stort arbejde, indrømmet) så er der ganske mange borgerlige.

Pointen er grundlæggende, at SAGEN ikke har politisk farve. Det demonsterer sig meget godt i fordelingen mellem forligskredsen omkring loven og modstanderne af den. Sammenfattet her:


Forligskredsen:
Venstre
Konservative
S

Modstandere

Dansk Folkeparti
De radikale
SF
Enhedslisten

Thomas Söderqvist sagde ...

Syv officerer -- det er imponerende lidt, i betragtning af de mange (pt. 1666) menige soldater. Hvilket rang har du så, Sune? Feltmarskal? Generalmajor? Eller kun simpel kaptajn :-)

Sune Auken sagde ...

Jeg foretrækkker general ...

Curt Hansen sagde ...

Flot omtale på Altinget i går, Sune! Meget opmuntrende. Se denne her.