mandag den 3. marts 2008

Invitér vennerne først ...

FI (der engang hed FIST men blev træt af underlige henvendelser) går også under navnet Forsknings- og Innovationsstyrelsen. De udsendte i morges en pressemeddelelse om "Danmarks Forskningspolitiske Råds forskningspolitiske konference 2008", som foregår i morgen, dvs. den 4. marts kl. 9-12 (i Bredgade 68 i Kbh.). Det er store emner der lægges op til at diskutere sammen med vennerne, som må være indkaldt længe før pressemeddelelsen om mødet udsendtes. Der er fokus på sundhedspolitik: "Bedre koordination og implementering af sundhedsvidenskabelige forskningsresultater med henblik på at løfte den danske middellevetid" (formuleringen minder mig om en parole fra valgkampen i november), og desuden vil man bl.a. se på "Krav til en model til kvalitetsbaseret fordeling af universiteternes basismidler til forskning." Dette er som bekendt et temmeligt omstridt punkt. FI's side for mødet (her) er dateret 7. februar, men det havde været rart hvis pressemeddelelsen var gået ud mindst en uge før; fristen for tilmelding var i dag kl. 15.

Ingen kommentarer: