fredag den 13. februar 2009

Universitetslovsevaluering

Nu er det tid for evaluering af universitetsloven. Selvom man kan rejse berettiget kritik af det nedsatte evalueringspanel (jf. sidste nummer af bladet FORSKERforum og artiklerne i Magisterbladet nr. 1 fra 16/1, se også i Forskningspolitisk Arkiv) er der håb om, at vi kan råbe politikerne og udvalget op, således, at selv Helge Sander ikke kan blive ved med at hævde, at han aldrig har hørt om reelle problemer (eller det er måske for meget at håbe på).

Kravene kunne være
  • sikring af forskningsfriheden, hvilket bl.a. kræver afskaffelse af institutledernes instruktionsbeføjelse;
  • et opgør eller i det mindste en modvægt til det hierarkiske ledelsessystem i form af stærkere kollegiale organer, som skal kunne give lederne mistillidsvotum, og generelt bidrage til at skabe sundere "checks and balances" nedefra i systemet;
  • mindre afrapporteringstyranni/administratitis (jfr. her) gennem afskaffelse eller justering af de ministerie-dikterede udviklingskontrakter og en fornyet tillid til forskerne og forskningsverden;
  • sikring af den frie forskning og frie forskningsmiljøer i form af et opgør med tanken at al forskning føre til faktura; sikring af basismidler til både uddannelse og forskning, flere frie forskningsmidler, forskning for hele samfundet og ikke kun for visse dele af erhvervsliv og industri;
  • stop den truende klientgørelse af universitetsforskningen i en overlevelseskamp om eksterne midler, og installer mekanismer til sikring af troværdighed og uafhængighed i al myndighedsbetjening, så også myndighedskritik muliggøres;
  • nej til flere hovsa-fyringer og deraf følgende smadring af forskningsmiljøer som senest på KU-Nat.
Underskriftindsamlingen har sikret, at evalueringen ikke bliver rent proforma, selvom der naturligvis vil være stærke kræfter, der vil kæmpe imod kritik og ændringer. Nu må vi sikre, at kritikken kommer frem og på den politiske dagsorden. Vi har brug for bidrag og flere gode ideer til, hvordan det kan gøres. Både lokalt på universiteterne og nationalt. Det bliver ikke nemt, men det er nu eller vi risikerer syv magre år mere…

Ingen kommentarer: