tirsdag den 17. februar 2009

Evalueringer og digital dovenskab

Det fremgår af Videnskabsministeriets sider, at "Evalueringskonsulenterne får kronede dage i 2009, hvor intet mindre end tre store evalueringer igangsættes fra Bredgade 43, hjemstedet for Videnskabsministeriet. Både forskningsrådssystemet, universitetsloven og innovationsfremmesystemet skal kulegraves som led i at tage temperaturen på rammerne for det danske vidensystems kronjuveler."
Ordet kulegraves lyder stort og lovende, men hvad med evalueringernes metodiske kvalitet, hvis det hele udliciteres til konsulentvirksomheder, der "bedst og billigst" udfører undersøgelserne som web-baserede spørgeskemaundersøgelser, der foregår lidt på samme måde som når en hvidevareforhandler tester købernes vurderinger af de enkelte mærker af vaskemaskiner? Jeg har lige været udsat for en undersøgelse af forskningsrådssystemet. Jeg fik en mail fra firmaet Capacent Epinion som skrev
Kære Claus Emmeche
Vi kontakter dig, da du i 2007 har søgt om en bevilling til projektet The Ethos of Nano-technology ved Forskningsrådet for Natur og Univers under Det Frie Forskningsråd (FNU).
Videnskabsministeren og forligskredsen bag lov om forskningsrådgivning m.v. har valgt at igangsætte en evaluering af forskningsrådssystemet. Evalueringen gennemføres af et uafhængigt evalueringspanel nedsat af videnskabsministeren. Evalueringen skal på et overordnet plan svare på, om systemet i sit organisatoriske set-up og om de enkelte råd, komitéer og udvalg lever op til sit formål. Det er hensigten, at evalueringen skal danne grundlaget for den revision af loven om forskningsrådgivning mv., som skal finde sted i folketingsåret 2009/2010.
Et vigtigt element i evalueringen er ansøgernes vurdering af forskningsrådssystemet. Derfor gennemfører Capacent Epinion i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ansøgere ved Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd i 2007. Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i den samlede evaluering, som forventes offentliggjort i august 2009.
I denne forbindelse håber vi, at du har mulighed for at besvare et web-baseret spørgeskema. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt af Capacent, og du bedes svare i relation til ovennævnte ansøgning i 2007.
Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, hvilket du gør ved at klikke på følgende link: Klik her for at gå til undersøgelsen! (kode)
På forhånd mange tak for din besvarelse.
Med venlig hilsen
Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Capacent Epinion
Det spøjse er, at den pågældende ansøgning blev skippet af sted i mit navn, da jeg er centerleder, men det var en til centeret løst knyttet medarbejder vi søgte penge til, og denne person havde i det væsentlige skrevet ansøgningen. Med andre ord: Er det en institut- eller centerleder, en forskningsgruppeleder, eller en aktiv forsker på gulvet, som man vil have en vurdering af forskningsrådssystemet fra? Intet spørgsmål i undersøgelsen forholdt sig til den problematik.
Næste problem: Når en respondent i god tro forsøger at klikke alle "svar" (i stil med "meget tilfreds", "tilfreds", "utilfreds", "meget utilfreds", "ved ikke") igennem på de lovede 10 minutter, vedrørende en ansøgning afsendt for mere end 1 år siden, hvor pålidelige data er det så man får? Når der fx spørges "Hvor tilfreds eller utilfreds var du med opslagets klarhed om formål, krav og retningslinier", kan der ikke umiddelbart svares kvalificeret uden man graver tilbage i sit arkiv, finder og læser ansøgningen, opslaget, svarskrivelser, etc. De afgivne svar risikerer intet at sige om det, undersøgelsen skulle afdække.
Den slags undersøgelser er udtryk for digital dovenskab fra spørgerens side, og animerer til det samme hos informanten.
Hvis en stor del af evalueringen af universitetsloven kommer til at køre på samme vis er det meget uheldigt. Universiteternes samfundsvidenskabelige fakulteter bugner af eksperter, der må kunne gøre den slags meget bedre. Hvorfor bruger man ikke dem?

1 kommentar:

Anonym sagde ...

til evalueringen - jeg må indrømme, at jeg har fået flere evalueringsskemaer tilsendt (på weblinks) af samme firma, og efter at have udfyldt ét har jeg simpelthen skippet resten. Det er sørgeligt, men jeg tror det er en for ligegyldig, useriøs og usammenhængende måde at evaluere på.