søndag den 8. februar 2009

Universiteternes patenter på vej ned?

Danske universiteter har de sidste år med udsigten til indtægter fra samarbejder med erhvervslivet og hjemtagning af patenter oprustet administrativt med bl.a. Tech-Trans-kontorer. Et af de åbne spørgsmål har været hvor mange ekstra indtægter universiteterne kunne hente hjem på patentering, og hvorvidt patenter overhovedet samfundsøkonomisk er en god ide. Et bidrag til svar på spørgsmålet om omfanget gives af Loet Leydesdorff og Martin Meyer i artiklen "The Decline of University Patenting and the End of the Bayh-Dole Effect", som kan downloades her. De siger i deres abstract:
University patenting has been heralded as a symbol of changing relations between universities and their social environments. The Bayh-Dole Act of 1980 in the USA was eagerly promoted by the OECD as a recipe for the commercialization of university research, and the law was imitated by a number of national governments. However, since the 2000s university patenting in the most advanced economies has been on the decline both as a percentage and in absolute terms. We suggest that the institutional incentives for university patenting have disappeared with the new regime of university ranking. Patents and spin-offs are not counted in university rankings. In the new arrangements of university-industry-government relations, universities have become very responsive to changes in their relevant environments.

Ingen kommentarer: