søndag den 1. februar 2009

Universitetsstyrelse tilrettelægger evalueringspanels arbejde, og Videnskabsministeriet måler tilrettelæggelsens succes

Betyder en formulering som
“Far tilrettelægger fristilen, så sønnen kan aflevere den inden deadline”

- at det er far, der stiller computer til rådighed, eller hjælper til med lidt inspiration, eller at far skriver hele opgaven? Betydningen er vel lige så ubestemt som i denne formulering:

“UBST tilrettelægger evalueringen, så det uafhængige internationale ekspertpanel kan aflevere evalueringen til ministeren inden udgangen af november 2009.”

Dette er et citat vedrørende evalueringen af lov om universiteter, og er hentet fra s. 7 i det tankevækkende dokument “Resultatkontrakt 2009 mellem Universitets- og Bygningsstyrelsen og Videnskabsministeriets Departement” (se her og her), hvor det bl.a. hedder, at “Kontrakten indeholder de eksternt rettede faglige mål, som UBST vil blive målt på i 2009.” Kontrakten er en spøjs læsning hvad angår “vægtning af de 17 resultatkrav” (sjovt ord, resultatkrav). Evalueringen af universitetsloven får tildelt præcist 9 %-point ud af 100. Det giver anledning til fgl. overvejelser:
- Hvor stor bonus for god opfyldelse får mon UBST-direktør Jens Peter Jacobsen?
- Hvordan vil de i ministeriet måle opfyldelsesgraden i procent? Har man overvejet at indføre 12-skalaen og ansætte en ekstern censor?
- Er det betryggende, at målemanien ikke kun udgår fra ministeriet, men i den grad gennemsyrer ministeriet og dets hele selvforståelse?

Ingen kommentarer: