fredag den 5. oktober 2007

Censur eller amatørisme?

af Finn Hansson

Information har i fredagens avis en historie om et speciale i sociologi, der havde analyseret ledelses og samarbejdsforhold i DR-symfoniorkestret – og resultaterne var tilsyneladende ikke munter læsning for lederne i DR – i hvert fald kunne de ikke lide de kritiske kommentarer fra menige orkestermedlemmer om ledelsen. Og hvad gør de så, lægger pres på Sociologisk Institut og truer med at afbryde alle former for samarbejde, hvorefter instituttet lægger pres på den studerende for at få omskrevet konklusioner med den begrundelse, at der er forskningsetiske problemer i afhandlingen.
DR har handlet hysterisk (men det kunne man i den aktuelle situation for institutionen næsten have forudset) – værre er, at Sociologisk Institut har handlet som amatører i denne sag. Det fremgår af artiklen i Information, at den studerende har skrevet afhandlingen med sine konklusioner efter interviews med en række orkestermedlemmer og havde fået sin vejleders accept af det faglige indhold – som så skulle sendes til orientering hos de involverede i DR som aftalt på forhånd. Havde instituttet på forhånd lavet en formel aftale med DR og den studerende om under hvilke betingelser resultaterne kunne offentliggøres fuldt ud eller kun delvis, var den pinlige situation med at presse den studerende til at trække specialet tilbage og omskrive det undgået. En aftale om hvad og hvordan resultater fra en undersøgelse kan offentliggøres beskytter normalt den studerende for censurlignende indgreb – og hvorfor der ikke på falderebet blev lavet en aftale om, at følsomme oplysninger, der kunne opfattes som fortrolige, ikke kunne offentliggøres, vides ikke. Men på det tidspunkt er sagen kommet ud af kontrol, fordi Instituttet lader sig kyse af DR’s trussel om at afbryde fremtidigt samarbejde. det vil på sigt være langt værre for DR end for instituttet, da DR og andre organisationer profiterer voldsomt på specialestuderende gratisarbejde, når de undersøger dele af en organisation.
Det er foruroligende at et universitetsinstitut – endda mit ’gamle’ institut, i den grad undlader at gå i brechen for kritisk forskning og dermed medvirker til censur – især når store og magtfulde organisationer forsøger at censurere kritik.
Hvad angår DR’s opfattelse af forskning lader vi citatet fra divisionsleder fra DR Morten Pankokes formuleringer stå på skærmen: ’Hun havde sagt at hun ville undersøge hvordan sådan en organisme fungerede, men endte med et helt andet resultat og det mener vi ikke er videnskabsetisk holdbart’ - for DR’s ledelse er forskning noget der ender med forudsigelige resultater!

Finn Hansson, sociolog, lektor i forskningsledelse på Institut for ledelse, politik og filosofi, CBS.

(indlægget modtaget d. 5/10-2007)

Ingen kommentarer: