fredag den 11. juni 2010

At være fyret eller ikke at være fyret - det ved kun AU-ledelsen

Der er nu gået over 14 dage siden jeg skrev indlægget nedenfor om fyringssagen på DPU og i min naivitet troede jeg, at ledelsen før d. 1. juni ville være tvunget til at træffe en beslutning. Det er ikke tilfældet! For to ud af de tre fyringsvarslede filosoffer ved Institut for Pædagogik under Århus Universitet er der endnu ikke fra ledelsens side afgivet svar på deres partshøringssvar!
Det er grotesk; tænk på den bizarre situation, de befinder sig i: De aner ikke, om de er ansat eller ej! I fyringsvarslet fra 21. april bebudes de afskediget pr. 1. juni, dette varsel er ikke trukket tilbage, de har for længst afgivet detes høringssvar, men det er altså endnu uvist hvad ledelsen måtte tænke om deres sag, for slet ikke at tale om den storm af protester, sagen har rejst.
Kun for den ene af de tre lektorer, Asger Sørensen, er der p.t. fundet en ad hoc løsning i form af omplacering. Det er i situationen meget forståeligt, at han har accepteret ledelsens tilbud, en accept der må ses som en imødekommenhed overfor en ledelse, der tidligt burde have erkendt sin fejl og slet ikke fortjener denne fremstrakte hånd.
Det forhold, at samme ledelse holder de øvrige to lektorer hen i uvished, er en ren svinestreg, et udtryk for psykisk terror.

De studerende på den fyringsramte kandidatuddannelse har i går afsendt et brev til rektor for Aarhus Universitet, som Forskningsfrihed? bringer nedenfor.

= = = = = =
Fra: filosofi . dpu [snabel-a] gmail . com
Dato: 10. jun. 2010 21.04
Emne: protest mod fyring af tre pædagogiske filosoffer på DPU/AU
Til: rektor
[snabel-a] adm.au.dk
Cc: Allan Birkmose, Lars Qvortrup

Kære Lauritz B. Holm-Nielsen,

Den 12. maj modtog du en protesterklæring som var underskrevet af 350 videnskabeligt ansatte i pædagogiske og filosofiske fagmiljøer fra hele norden.

Denne erklæring udtrykte en protest over de varslede fyringer af lektor, dr.phil. Jørgen Huggler, lektor, ph.d. Henrik Vase Frandsen og lektor, ph.d. Asger Sørensen, samt en klar tilkendegivelse af, at filosofi er relevant for pædagogikken, og at DPU/AU med de pågældende fyringer vil tabe akademisk anseelse både nationalt og internationalt.

Nu hvor varslingsperioden er overstået, har vi fået adskillige henvendelser fra personer der har underskrevet protesterklæringen. De spørger, om de varslede nu er blevet afskediget eller om der er fundet en anden løsning for de tre. Vi vil meget gerne kunne fortælle de 350 videnskabeligt ansatte i pædagogiske og filosofiske fagmiljøer, hvad status er i relation til fyringerne.

På onsdag vil vi derfor sende en mail ud til alle dem der har underskrevet protesten, hvor vi vil forsøge at give en status over forløbet. Vi håber derfor, at du inden onsdag kan afse tid til at sende os et svar på følgende spørgsmål: Er de varslede lektorer blevet afskediget? Og i givet fald: Hvorfor? Det sidste spørgsmål skal naturligvis ses i lyset af den sidste tids debat i medierne om anvendelsen af relevanskriterier i forbindelse med afskedigelserne.

Ved modtagelsen af erklæringen sagde du blandt andet, at ” for en hvilken som helst forsker er filosofien uomgængelig – hvis universitetet brændte, og skulle vi genopfinde det, ville filosofien være først og sidst.” Vi vil derfor endnu en gang opfordre dig til at anvise dekanen for DPU/AU, Lars Qvortrup, en ”anden vej” end den han har valgt, nemlig: at varsle fyring af tre anerkendte pædagogiske filosoffer og - qua dette - amputere fagmiljøet for pædagogisk filosofi og idehistorie.

Til sidst vil vi blot gøre dig opmærksom på, at der også i udlandet er stor bevågenhed på filosofien. Universitet i Middlesex i London meddelte nogenlunde samtidig som DPU varslede fyringer af de tre pågældende filosoffer, at man ville lukke Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP). Der rejste sig en voldsom international modstand imod det, på samme måde som det er sket i Norden vedrørende de tre filosoffer på DPU, der blev varslet til fyring. Nu er det oplyst at Universitetet i Kingston, også London (et universitet på samme niveau) , vil overtage hele centret, ansætte fire af dets filosoffer, gennemføre dets MA og PhD program og modtage alle dets studenter. Det siger noget om, hvor stor en interesse der er for filosofi i vor tids moderne samfund. Dette gælder også det danske samfund. Men vi så nødig, at vi måtte forlade DPU for at studere filosofi andre steder, fordi nogle af de bedste lærere bliver taget fra os.

Med venlig hilsen
Studerende ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi DPU

Ingen kommentarer: