fredag den 18. juni 2010

I anledning af FKKs-bevillingsuddelinger

Der er idag blivet uddelt midler fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Forskningsfrihed? har fået adgang til den baggrundsskrivelse, der ligger til grund for de afslag, som i dag tilsendes forskere over det ganske land. Det angives i noterne til skrivelsen, at den anden sætning i baggrundsskrivelsen ikke må medsendes de officielle afslag.

Rådet beklager at meddele, at ansøgningen ikke har kunnet imødekommes. Rådet finder, at det beskrevne projekt er af høj videnskabelig kvalitet, men at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for projektets bidrag i forhold til state-of-the-art inden for projektets forskningsområde. Rådet oplyser endvidere, at den udslagsgivende faktor i afslaget er, at vi hverken har givet dig penge til et forskningscenter tidligere, eller har set dig ved rådets møder, og at vi derfor ikke kan stå inde for, at du kan nogetsomhelst - Båtnakke!

Ingen kommentarer: