onsdag den 16. juni 2010

Først universitetsfusioner, så vilkårlige fyringer

Bloggen har sent d. 16. juni modtaget denne ildevarslende nyhed (red.):

DPU har i dag fyret to lektorer fra Fagmiljøet for pædagogisk filosofi og idéhistorie, dr.phil. Jørgen Huggler og ph.d. Henrik Vase Frandsen.

I deres varslinger stod der, at deres forskning ikke er relevant for DPU. Dette er i strid med retten til fri forskning. Det har videnskabsministeren bekræftet den 20. maj 2010 i svar på spørgsmål 2194:
"I universitetslovens § 17, stk. 2, er det fastsat, at de videnskabelige medarbejdere i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver af institutlederen, forsker frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer, som dækker hele universitetets profil. De videnskabelige medarbejdere har altså et lovbaseret krav på at kunne forske frit, når de ikke er pålagt opgaver." (min fremhævelse)
Ministeren bekræfter også, at økonomiske problemer kan gøre det nødvendigt at se nærmere på, "hvilke forskningsområder der er mest relevante" (m.f.); men det er ikke tilfældet her. Ledelsen har gang på gang bekræftet, at pædagogisk filosofi er relevant; det er kun relevansen af de enkelte forskeres forskning, man beklikker i varslingerne – og det er i strid med Universitetsloven §17, stk. 2. Ministeren skriver afsluttende:
"Jeg har tillid til, at Aarhus Universitets professionelle og ansvarlige ledelse prioriterer og organiserer universitetets virksomhed, som ledelsen finder det bedst."
Og det gjorde hun ret i, dvs. altså at have tillid til, at ledelsen gør, som den finder bedst. Desværre er det ikke det bedste for universitet. Ledelsens manglende respekt for gældende regler er ildevarslende for fremtiden, ikke bare for DPU (som måske forsvinder i morgen!), men for hele det nye Aarhus Universitet.

Med beslutningen om at fyre velmeriterede og aktive universitetsforskere på så usagligt og løst et grundlag skandaliserer DPUs og AUs ledelse forskning og videnskab i Danmark.

Vedlagt folder (her) med opdatering af sagen pr. den 15/6, og en tilføjelse på forsiden med sidste nyt fra i dag. Folderen deles ud sammen med T-shirts ved indgangen til DPUs festsal torsdag den 17/6 fra kl. 14.45.

Mvh.
Asger Sørensen
www.dpu.dk/om/aso

3 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

Det er rystende at rektor for Århus Universitet kan stå inde for det. Er det det, han og den øvrige universitetsledelse kalder "den faglige udviklingsproces"? Er der overhovedet noget, der hedder DPU efter sommer? Og vil nye studerende have lyst til at starte sådan et sted?

Sikke en elendig ledelse. Sikke en vilkårlighed. Sikke en disrespekt for faglighed, videnskab og undervisning.

Fyringerne må fremkalde voldsomme reaktioner og risikerer at forblive et åbent sår i relationen mellem ledelsen og de ansatte lang tid fremover.

Jeg håber fagforeningen og de øvrige organisationer reagerer meget skarpt på det skete.

Claus Emmeche sagde ...

Kommentar fra Peter Kemp:

"De to af de tre varslede filosoffer på DPU blev afskediget i dag. Det er slut med fri forskning i den såkaldte frie forskningstid, selvom ministeren lige har indskærpet på et spørgsmål i Folketinget, at den frie forskning skal respekteres. Men det bliver den jo ikke når man kan afskediges med den begrundelse at man ikke laver ”relevant” forskning. Hele den danske forskningsverden er nu truet og da DPU specielt skal tjene folkeskolen er det også en sort dag for skolen."

Claus Emmeche sagde ...

Forskningspolitisk Arkiv har nu gjort også Henrik Vase Frandsens sagsakter frit tilgængelige (se her). De bekræfter, at denne sag er en skandale, og at universitetsloven bør laves radikalt om. Universitetsledelser skal ikke have lov til at fyre forskere rent vilkårligt og iøvrigt tilsidesætte almindelige forvaltningsretslige principper.