mandag den 14. juni 2010

Dansk Industri vil fremme humaniora-studerendes selvrefleksion

Følgende mosaik er med tilladelse viderebragt fra medlemmer af Humanistisk Forum, en forening til humanioras fremme, der overvejer at formalisere sit samarbejde med erhvervslivets interesseorganisationer om spin-koordination (C.E.):

Lige en lille humaniora-nyhed til at starte ugen med. Den er ganske vist fra sidste uge, men den fortjener da lidt opmærksomhed, fordi interesseorganisationen DI tit får det, som de vil have det. På Videnskabsministeriets hjemmeside (her) kan man se, at nu vil DI indføre brugerbetaling, så de studerende tænker lidt mere over, om deres
”uddannelsesvalg lønner sig på længere sigt. Det skal få de unge til i højere grad at vælge at blive kandidater inden for tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser, som ifølge flere undersøgelser skaber mere økonomisk vækst i samfundet end de humanistiske kandidater. Baggrunden er, at de unge ikke selv kan finde ud at vælge de uddannelser, som giver størst mulighed for beskæftigelse og høj løn efterfølgende.”
Charlotte Rønhof, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i DI, tilføjer:
– Det handler ikke om at straffe humaniora. Vi sætter stor pris på humanister, men der er for mange af dem. Derfor skal vi ikke gøre forskel. Men selv bare et lille beløb i brugerbetaling vil sætte nogle tanker og refleksioner i gang hos de unge omkring deres uddannelsesvalg.
Hvor kan man dog prise sig lykkelig over at bo i et land, hvor man har en oplyst og altruistisk organisation som DI til at fungere som national studievejledning! Og hvilket held, at DI kan se så meget klarere end alle de tåbelige unge, der stadig ikke har fattet, at det er muligheden for ”høj løn efterfølgende”, der bør bestemme deres studievalg…
For de ulyksalige, som måtte lade hånt om DIs råd, er kun tilbage at håbe, at de ikke forvilder sig ind på det KLASSISKE humaniora men dog finder vej til det DYNAMISKE og – måske, trods alt, en form for, om ikke høj løn, så dog en mindre indkomst.
(Men hvordan hænger det egentlig sammen, at man vil regulere optaget på uddannelserne i den ene ende, når man hylder markedsmekanismer som finansieringsmodel i den anden ende? Det forstår jeg ikke.)
Rektor for CBS, Johan Roos, udtaler d. 11/6 til Berlingske Nyhedsmagasin (her) at
Dansk Industri har skiftet navn til " DI - Organisation for erhvervslivet". De færreste har måske bemærket det, og man kan også lidt polemisk spørge, om DI i tilstrækkelig grad sammen med politikerne har været i stand til at sætte erhvervspolitisk fokus på handel, service, design og it? Bør ikke hele det danske uddannelsessystem i højere grad afspejle denne udvikling?
Lad os håbe rektor Roos har øje for det uddannelsespotentiale, som de klassiske humanistiske fag, der udforsker de enkelte landes sprog og kulturer, vil kunne få, også i uddannelser indenfor netop handel, service, design og it.
Og hvad andet end humanistiske indsigter vil kune få DI til at nuancere deres syn de unges uddannelsesvalg?
- PS:
Humanistisk Forum, FORSKERforum, og alle andre i det forskningspolitiske felt, bør som indgangsbøn til enhver udtalelse fremsige det, som også Johan Roos messede i nævnte artikel: "Vi ønsker blot muligheden for at få lov til at forfølge regeringens ambitioner om at blive blandt de bedste".

Ingen kommentarer: