mandag den 29. september 2008

Sanders ranking-model i modvind

Det er opløftende at se nyhederne (bl.a. her) om at der nu tegner sig et politisk flertal imod hele tanken om at omlægge en del af universiteternes basismidler til puljer tildelt efter ranking og konkurrence om point.
Underskriftindsamlingens krav om sikring af de nødvendige ressourcer til den fri forskning har muligvis bidraget til at øge den politiske skepsis. Det er godt få udfordret konkurrencefetichismen i New Public Management-tænkningen før forhandlingerne om universitetslovens revision begynder i 2009.
I forbindelse med universitetslovens revision vil jeg anbefale Nils Bredsdorffs glimrende skrift fra i år, "Oversigt over de vigtigste lovgivningsarbejder om universiteternes styrelse 1968-2008", som indgår i publikationen "Universiteternes styrelse, ledelsens styrkelse og forskningens frihed – essays om universitetspolitikken og styrelses- og universitetslovenes historie", Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 51, Roskilde (pdf her el. her). Det er en yderst saglig analyse, der giver alle parter et bedre grundlag for at diskutere universitets- og forskningspolitik. Oversigten demonstrerer relevansen af dokumentation og analyse af nyere lovgivning og dens konsekvenser ... helst før lovene vedtages.

Ingen kommentarer: