onsdag den 17. september 2008

PRESSEMEDDELELSE

d. 17. september, 2008

fra Initiativgruppen bag underskriftindsamlingen for en bedre forskningspolitik,
web: http://www.gopetition.com/petitions/for-en-bedre-forskningspolitik.html

Foreløbig succes – kampagnen fortsætter:

Underskrifterne tikker stadig ind og
partiernes forskningspolitikere vågner op.

Styrk protesten imod den gældende universitetslov nu!

Videnskabsministeren og hans embedsmænd troede, at aftalen mellem forligspartierne om at tage universitetsloven op til diskussion i 2009 kunne opfyldes ved et uforpligtende eftersyn – en evaluering, der kunne føre til lidt småjusteringer, så den førte politik kunne fortsætte, som om intet var hændt. Men Sanders reform i 2003 – som væltede det akademiske selvstyre, sløjfede universitetsdemokratiet og underlagde universiteterne kortsigtede økonomiske og politiske interesser – skal ikke have lov til blot at blåstemples af en evalueringsrapport uden om Folketinget.

Ikke mindst derfor satte vi før sommeren en underskriftindsamling i gang for en bedre forskningspolitik. Kampagnen, som nu genoptages og fortsætter frem til 15. oktober, er med over 5000 underskrifter en succes, der allerede har opnået dette:
  • Tanken om en ren embedsmand-styret evalueringsproces uden politisk bevågenhed er manet i jorden.
  • De forskningspolitiske ordførere i de fleste partier har accepteret, at Folketinget ikke kommer uden om faktisk at revidere universitetsloven.
  • De politiske partier er ved at indse, at forskningspolitik er et område, der er lige så vigtigt for det danske samfund, som skatter, velfærd og beskæftigelse.
  • Den forskningspolitiske opposition til den førte universitetspolitik er skærpet, og den rækker på flere punkter nu helt ind i partierne bag forliget om den nuværende universitetslov.
  • Tavshedskulturen på de danske universiteter er krakeleret – kritikere høres stadig oftere, og argumenterne imod den herskende forskningspolitik fremstår tydeligere.
  • Der er skabt en udbredt fælles forståelse mellem de studerende og universiteternes teknisk-administrative og videnskabelige personale om nødvendigheden af mere demokratiske styreformer.
  • Erhvervsorganisationer som DI og Dansk Erhverv udtaler tvivl om gavnligheden af, at videnskabsministeriet vil konkurrenceudsætte universiteternes basismidler på baggrund af vilkårlige kriterier.

Vi tolker det som en delvis succes. Men der er lang vej igen. For yderligere at styrke vores krav i erklæringen, opfordrer vi alle ansatte og studerende på universiteterne til at tilslutte sig underskriftindsamlingen.

Hjælp med til at vække de sidste politikere. Vi må sikre, at Danmark er et land, som respekterer og understøtter forskningsfriheden. Vi må sikre, at Danmark lever op til UNESCO’s krav om at fastholde universiteterne som selvstændige institutioner, der er bærere af en uafhængig fagkundskab, som alle borgere kan have fuld tillid til skaber det mest kvalificerede vidensgrundlag for offentligheden. Og vi må sikre, at alle borgere har adgang til forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet.

Med venlig hilsen
initiativgruppen:

Sune Auken, lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet,
Pia Mejdahl Daugbjerg, studerende, formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet,
Claus Emmeche, lektor, Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet,
Birger Steen Nielsen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter,
Heine Andersen, professor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og
Tom Fenchel, professor, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, medlem af Royal Society og præsidiet for Det Kongelige Danske VidenskabernesSelskab.

Uddybende materiale:

Ingen kommentarer: