tirsdag den 16. september 2008

Akademisk frihed eller dekanokratur

Der er grund til at erindre om eksempler på, at den højt besungne akademiske frihed ikke er tilstrækkeligt beskyttet i den nuværende universitetslov (hvilket ofte er svært, da de, som dens knægtelse går ud over, af gode grunde sjældent ønsker at stå frem). Helt centrale punkter er forskningsfrihed og frihed til at udbyde forskningsbaseret undervisning. For få dage siden fremkom der i avisen Information et eksempel på hvordan dekaner formelt og reelt kan overtrumfe de faglige vurderinger og indholdsplaner vedrørende undervisningen på de enkelte fag, som normalt varetages af studienævn og studieledere. Læs Carsten Heyn-Johnsen's indlæg her. Det beskriver helt skandaløse forhold.

Ingen kommentarer: