søndag den 18. februar 2007

Videnskaben som produktivkraft? - Sanders marxisme er død

Selskabet for Fremtidsforskning udgiver et tidskrift kaldet Futuriblerne. I introduktion til dets seneste nummer beskæftiger Torben Bo Jansen sig med fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse. Han ser temanummeret som et opgør med nogle myter om universiteter og forvaltning:
“Nutidens ledere i erhvervsliv og stat, forskning og politik tilhører generationen mellem pensionisterne og de unge. Mange af disse ledere besidder et helhedsbillede af et industrisamfund, der ikke længere eksisterer.”
Jansen nævner “myten om den militære ledelsesforms fordelagtighed” og skriver, at
“Universitetsreformerne kan beskrives som et forsøg på at opfylde grundlæggende behov for fornyelse i forskning og højere uddannelse ved hjælp af en militære ledelses- og organisationsform, der er ineffektiv, demotiverende og ansvarsforflygtende.”
Desuden “myten om, at forskningen kan opfylde kommercielle krav”. Jansen:
“Politikere og erhvervsledere har udtalt, at mere uddannelse og forskning er midlet at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne. Det er ét blandt mange eksempler på en fortidsbundet virkelighedsopfattelse.” (...) “Videnindholdet i danske produkter og processer øges ikke af mere af den hidtidige uddannelse og forskning; et øget videnindhold kræver nye forestillinger om viden, produktion og organisationer.”
Ikke alle Jansens pointer er selvindlysende, men gode at reflektere over, og en klar udfordring til den Helge Sanderske maksime - eller betonmarxisme - om at forskning skal være brændstoffet bag enhver faktura.

Ingen kommentarer: