onsdag den 21. februar 2007

Spørgsmål til ministeren

Medlemmer af oppositionen har stillet en lang række spørgsmål til ministeren, bl.a. om forskeres ytringsret, i forbindelse med lovforslag 140 om "fusionsuniversiteter", som nu er til behandling i Folketinget. Se mere her...

Ingen kommentarer: