tirsdag den 6. februar 2007

Æres den, som æres bør

Æres den, som æres bør. Et af de deprimerende aspekter af den nye universitetslov har været, at de respektive informationsblade på universiteterne er blevet pæne, lammefromme ledelsesorganer, som står - og makker - ret, når ledelsen taler. Derfor al mulig ros til Københavns Universitets rektor, "Ralf" som den pæne mand hedder på sin blog, fordi han har ladet KUs interne nyhedsorgan Universitetsavisen gå fri af denne kedelige tendens. Når magtstrukturen i den grad er blevet top down, er det af vital interesse for alle parter, at der er kommunikationskanaler åbne, hvor kritik kan nå frem til ledelsen uden censurerende mellemled. Selv ledelsen har gavn af det, fordi dens hørelse nedad i systemet svækkes voldsomt, hvis den spærrer intern kritik ved at stoppe munden på de kommunikationskanaler, hvorigennem kritikken skulle formuleres. Ros også til Universitetsavisens redaktion, der fortsat viser tænder fra tid til anden og gerne optager kritiske indlæg.

En særlig glæde er det, at vi har fået lov at beholde Malthes spalte. Sjældent har en satiriker været så god til at ramme universitetslivet på kornet. Christoffer Zieler, der laver serien, skyder på alle niveauer og lader heller ikke ledelsen gå ram forbi. Hatten af!

Men hvis de lukker Malthe og friserer Universitetsavisen, kommer hatten straks på igen. Så er de advaret!

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Ja, helt enig, der burde være flere selvstændige kommunikationsorganer med selvstændig redaktion. På Det Naturvidenskabelige Fakultet i København startede det allerede med at den tidligere dekan lukkede det lokale blad med henvisning til økonomi. Her er en omtale af lukningen, jeg fandt på nettet:

--- citat:
Gravøl på naturvidenskab
06-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Den interne kommunikation på Naturvidenskab er nu en saga blot. Det 32-årige fakultetsblad på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Hovedområdet, lukker. “Sådan må det være. Det er heller ikke sjovt at være den der skal tage de svære beslutninger”, sagde dekan Henrik Jeppesen i sin tale ved bladets afskedsreception.

Det er dekanens egenrådige beslutning at lukke Hovedområdet hvilket er muligt efter den nye universitetslov er trådt i kraft. Der er dermed sat punktum for den sidste samlende funktion på papirform ved Det Naturvidenskabelige Fakultet der nu står uden et egentlig internt kommunikationsorgan.

Bladets redaktion har haft til opgave at lave det interne fakultetsblad Hovedområdet samt layoute og redigere diverse publikationer for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Da layout- og redigeringsopgaver er blevet lavet meget billigt, tvivler redaktionen på at det overhovedet gavner økonomien på Det Naturvidenskabelige Fakultet at lukke Hovedområdet.
--- citat slut.

Lukningsbegrundelsen var økonomisk, men det er ubestridt, at Hovedområdet ofte bragte kritiske artikler om de interne forhold på fakultetet, og at redaktionen, som mest bestod af studerende ved fakultetet, påtog sig rollen som kritiske og opsøgende journalister.