lørdag den 17. februar 2007

KUs bestyrelse reagerer imod ministeriel indblanding

Hvis nogen led under den misforståelse, at "selveje" betød, at man skulle styre sig selv, har de seneste års udvikling nok gjort dem klogere. I universitetspolitikken har har det formodede selvstyre vist sig at dække over en hidtil uhørt kontrolvilje i forskningsministeriet.

Nu giver det de herligste sammenstød med andre elementer i den nye struktur.

Med den nye virksomhedslignende ledelse har man bedt mennesker, der er vant til at deres ord har vægt, og er vant til at træffe beslutninger, om at tage plads i bestyrelserne. Ministeriet har bare glemt at fortælle dem, at det selv havde tænkt sig at fastlægge så meget som muligt centralt. Men de nye bestyrelsesmedlemmer er ikke vant til reelt at være under ministeriel adminstration. De er vant til selv at tage beslutningerne på deres ansvarsområder. Derfor begynder der nu at indløbe protester imod ministeriets overdrevne kontrolvilje. Senest i Universitetsavisen den 16. februar. KUs bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen udtaler: "Bestyrelsen har drøftet tendensen til detailstyring på flere møder og finder at det er en uheldig udvikling som strider mod intentionerne der lå til grund for universitetsloven." Konfrontationen skyldes, at ministeriet alligevel ikke mener, at bestyrelserne skal kunne optræde som bestyrelserne i private virksomheder: I frihed til at tage beslutninger inden for en generaliseret lovgivnings rammer uden indblanding fra staten. Man vil have både statslig kontrol og virksomhedsstruktur, og derfor får man sammenstøddet.

Nu ved jeg godt, at mit foregående blogindlæg forudsatte en vis modvilje imod den nye styreform på universitetet, men derfor kan man jo godt blive glad for, hvordan konkrete mennesker varetager deres opgave, og dette her er højst tillidsvækkende. Godt gået! Jeg bryder mig ikke om strukturen, men jeg vil langt hellere ledes af Bodil Nyboe Andersen og hendes kolleger end af Sanders embedsmænd. Hvis det er et politisk ønske, at de nye bestyrelser skal blive en succes, så kunne man jo overveje at begynde med at lade dem vise deres værd ved at give dem adgang til at bestemme selv.

Ingen kommentarer: