lørdag den 10. februar 2007

Pointsystemer - forskningens dope?

Forsøget på at indføre pointsystem for forskningskvalitet på Humaniora er et udtryk for en generel tendens: Ledelsen på universiteterne er så optagede af at ville styre - eller med en moderne eufemisme: “kvalitetssikre” - forskningen, at man helt glemmer omkostningerne ved disse tiltag. Forskningen har jo netop brug for frihed, ikke kontrol. Vi taler om noget, der ikke kan planlægges. Det er som om man vil planlægge og styre hvad samfundet skal vide i fremtiden - det er vist ikke helt det, der er essensen af videnskab.
I forbindelse med pointsystemet på Humaniora nævner protestskrivelsen en masse uheldige konsekvenser. Man kan tilføje, at den slags undersøgelser er tids- og ressourcekrævende, og de vil undersøge brugen af objektive målemetoder på noget, som ikke meningsfuldt kan måles på den måde.

Endelig vil det forstærke elitesport-metaforernes indtog i forskningsverdenen. Men hvis antallet er point skal bliver det afgørende for en forskers position, kommer selve videnskaben på dope: Det vil friste svage sjæle til uredelighed og andre former for "dårlig videnskabelig praksis".

Når universitetsledelsen bliver top-down, så skal man gøre dem højere oppe i systemet tilfreds i stedet for dem, man bestemmer over. Ledelsen bliver ministeriets folk på universitetet, ikke universitetets folk hos ledelsen. Derfor - og det ser vi demonstreret i forbindelse med diskussionen om pointsystemet - bliver ledelsen argumentresistent i forhold til de ansatte og samtidig følgagtig i forhold til de overordnede. Begge dele er i håbløs modstrid med videnskabens "naturlige" samfundsmæssige funktion som kritisk intelligens, hvis adelsmærke det netop er, altid at forholde sig velargumenteret til sagforholdene og uimponeret i forhold til autoriteter.

4 kommentarer:

Anonym sagde ...
Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.
Sune Auken sagde ...

Kære Curt

Jeg ser, at du har fjernet et indlæg fra bloggen. Jeg er sikker på, at det har været rimeligt, men det får mig til at tænke på, om ikke det ville være godt, hvis der var en eller anden passus et eller andet oplagt sted på bloggen, som angav dens "netikette" i stil med

"Indlæg, der er injurierende, racistiske, irrelevante eller som ikke deltager seriøst i debatten, vil blive fjernet af redaktøren. Indlæg, som udtrykker modgående standpunkter vil - efter alt at dømme - blive besvaret"

Bedste hilsner

Sune

Curt Hansen sagde ...

Kære Sune,
det var en spampost, jeg fjernede. Jeg gætter på at det var ordet "dope" i overskriften på det oprindelige indlæg, som havde tiltrukket sig denne spam - hvis indhold netp var reklame for diverse dope.
Blogsettings for kommentarer var fravalg af "Enable comment moderation". Det betød at kommentarer fra udefra kommende postes straks. Nu er settings ændret til tilvalg af "Enable comment moderation", for at undgå spam. Ulempe: jeg skal fra min gmail konto sige god for de kommentarer, der dukker op. Og det vil jeg selvfølgelig gøre, bare de ikke er injurerende, racistiske osv., som du meget præcist skriver.
Jeg vil tilføje en passus om vores netikette på den redaktionelle blog, det er en fin ide. Mange hilsner Curt.

Sune Auken sagde ...

Der er endnu et perspektiv i pointsystemet, vi ikke har fået med, nemlig at det på et andet fundamentalt punkt ændrer målet med ens arbejde. Hvor man tidligere skulle forsøge at få så megen viden som muligt ind i sin tekst, gælder det nu om at få så mange tekster som muligt ud af sin viden.