onsdag den 6. januar 2010

Offensiv universitets- og institutledelse savnes

Københavns Universitets ledelse har spillet fallit som ledelse, hvis man prioriterer prestigebyggerier og administrativt vokseværk over fastholdelse af kvalificeret videnskabeligt personale. Der er grund til at gentage, hvad Claus Bræstrup, det eksterne medlem af KU's betyrelse, tidligere administrerende direktør for H. Lundbeck, udtalte til Universitetsavisen 14/12:
»Afskedigelser koster i en vidensinstitution, hvor der er behov for tryghed for at skabe dynamik. Det vil svække tilliden i universitetsbefolkningen, da det er svært at se, hvorfor det er nødvendigt. Jeg er overbevist om, at man godt kunne have skruet budgettet anderledes sammen, så afskedigelserne kunne undgås, hvis man virkelig ville« — og som en medarbejder på det fyringsramte Biologisk Institut sagde for nyligt (her): "Der er sgu noget galt når en virksomhed med et budget på 7 milliarder, ikke kan finde på andet end at fyre medarbejdere for at dække et underskud på 70 millioner (1%)."
Der er tale om et klart ledelsessvigt, også fra rektoratets side. Fra medarbejderne på de berørte institutter rejser der sig i disse dag en række klager over ledelsen:
  • Rektor er ved at ødelægge uddannelsen og forskningen på de hårdest ramte miljøer som fx Biologisk Institut.
  • Rektor og de implicerede dekaner reagerede ikke overfor advarsler om manglende økonomistyring i efteråret 2008
  • KUs leddelse lovede i efteråret 2008, at der ikke vil ske nye massefyringer i nær fremtid
  • Rektor fravalgte at bruge de frie midler til KU på 2009 finanslov til at finansere fastholdelse af forskerstaben
  • Rektor lovede at rydde op i KU’s dårligt fungerende økonomiske centraladministration da han blev ansat, men har aldrig har gjort det.
Men ikke bare rektor og dekaner svigter. Institutlederne svigter - også i den daglige. De ser sig som forvaltere af systemet, og skønt de overfor de ansatte beklager at "skulle agere som en bovlam krikke" (cit.ref) i nedskæringssituationer, underlægger de sig i praksis kommercialiseringstendenserne på det sanderske universitet, og ser det som deres fremmeste opgave at omdanne universitetet til effektive low-cost undervisningsfabrikker, som frakobler forskning og undervisning. De accepterer, ja faktisk direkte opfordrer lektorer og professorer til at slække på kvaliteten af undervisningen og lade helst flest muligt studerende bestå eksaminer, uanset fagligt niveau, på de første år af studieforløbet, af hensyn til taxameterindtægter. Deres forskningsledelse begrænser til til at dekorere de mest entreprenante fundraisere med mso-titler (professor med særlige opgaver) og fortælle de øvrige, at Humboldt er død, og alle nu må orientere forskningsprojekter i de retninger, hvor pengene er. De er sidste led i den enstrengede og ubalancerede top-down styring af universitetet (når man ser bort fra de vice-institutledere for det ene og det andet, de selv udnævner), og desværre efterlader deres ledelsesstil og endimensionale udpegning af rollemodeller oftest een med det indtryk, at deres eneste motiv for at kæmpe for et nedskæringsramt institut er at bevare deres egen stilling og evt. deres egen foretrukne forskningsgruppe ... og, hvem ved, måske høste den næste bonus for omstillingsparat forandringsledelse.
Fyringerne på en række "våde" fakulteter på Københavns Universitet vil bestemt ikke gøre det lettere at rekruttere studerende fremover, eller rekruttere nye forskere. Ledelsen burde handle fornuftigt, og ændre beslutningen om at fyre. Det er misbrug af universiteternes såkaldte autonomi at skalte og valte med både sin økonomiske og videns-kapital på den måde.

5 kommentarer:

gylling sagde ...

Man skal huske, at politikerne vil flytte biologien fra KU til Life Science (KVL). Derfor skæres biologi ned på KU og så med tiden, kan man overflytte penge til KVL. Man ønsker ikke alle de "biologer" der bare er kritiske naturbeskyttere, nææ man ser hellere nogle gode bioteknologer der kan redde verdenen med bioteknologiske redskaber som gensplejsning osv.
mvh
Allan G. Olsen

Claus Emmeche sagde ...

Indlægget blev sakset til Universitetsavisen, og rektor og universitetsdirektør har nu svaret på det her.

Claus Emmeche sagde ...

Nå, nu er rektor & uni-direktørens svar flyttet herhen - så ser det også tydeligere ud, selvom indholdet virker temmeligt letkøbt.
Argumentet om at BNP har været faldende er pinligt, for økonomer igennem hele 2009 har sagt at BNP falder - det kan ikke have været den store overraskelse i december 2009 at det var sket. Den centrale økonomistyring på KU virker lige så dårligt i dag som før årtusindskiftet. Ledelsesstil og ledelsens direkte opbakning til faldende uddannelseskvalitet forbigås i tavshed. Deres svar slutter med ordene
"Det er helt forståeligt med negative reaktioner over for afskedigelser. Vi er de første til at beklage, at det er nødvendigt. Men sådan er situationen, og det må vi tage bestik af som ansvarlig ledelse."
Jeg synes universitetsledelsens reaktion på krisen er uansvarlig. Skulle det måske være "ansvarligt" at nedlægge 50% af et institut med cirka 7-800 studerende? Rektoratet har ansat myriader (et skøn siger 200-250) af administratorer til at holde styr på en stor bunke (omkring 6000) eksterne bevillinger, men mange af de bevillinger er fx til en maskine eller en rejse, som næppe kræver hele arbejdsdage at ordne. Svaret efterlader det indtryk, at bygninger og administration - de ting, som ledelsen har umiddebart mest indflydelse på - for ledelsen er det allervigtigste ved et universitet.

Sune Auken sagde ...

Gylling: Jeg ved godt, at det er uvidenskabeligt, men: Min svigerinde, som læser på LIFE fik faktisk spat af, at de allesammen var så "hellige" i miljøspørgsmål, og hun er ellers ikke umiddelbart nogen Lomborg. Så der kan være idiotiske grunde nok til at fjerne biologi, men hvis det er ønsket om mindre miljøbevidsthed, der driver værket, så tror jeg det er et selvmål.

Peter Bavngaard Thrane sagde ...

Nu er jeg så heldig at studere molekylær biomedicin på BI, og det er jo et såkaldt "elitestudie",der underviser i "det rigtige" (biomedicin, cancer, bioteknologi), så vi er ikke så hårdt ramt som biologerne, men I kan tro, vi også mærker det. Sidste år røg der kursusledere på førsteårsfag, så i år har man måttet genopfinde et par dybe tallerkner. Nu er dygtige lektorer og professorer, der havde overtaget kurser i biokemi og komparativ anatomi også fyret. Jeg gruer for næste års undervisning.
Næste år regner jeg også med at sparekniven kommer til os. Biologerne kan jo ikke studses meget mere - botanik og zoofysiologi og meget andet er VÆK.
Jeg mener det er elendigt, og de politiske hensigter om "verdens bedste" og "på international top ti" kan de stikke skråt op efterhånden. Det er elendigt.
Uniavisen har samlet fyrings-debatten her http://uniavisen.dk/taxonomy/term/222?page=0

Peter Thrane
stud.scient