onsdag den 13. januar 2010

Normskred: Danske universiteter fyrer tillidsfolk

Fagligt Fælles Forbund (3F) kunne i oktober meddele, at de ved et forlig havde forhandlet 477.000 kroner hjem til en 63-årig tillidsrepræsentant, efter at Hjørring Vandselskab ville fyre ham (se her). Man fyrer simpelhen bare ikke sådan TR-folk uden videre.
Så meget desto mere rystende er det, at høre på historier om at danske universiteter fyrer tillidsrepræsentanter. DTU har gjort det (ifølge Information d. 25/2-2009, her). Hvad kom det mon til at koste DTU?
Og hvad kommer det til at koste KU, hvis der under denne fyringsrunde på de våde fakulteter fyres tillidsrepræsentanter? Dette sker lige nu.
Det er ikke bare langt ude, at rektorer og universitetsbestyrelser blæser på selve universitetets idé og sætter mursten over mennesker, som en lektor fra Biologisk Institut anførte i et svar til rektor og universitetsdirektøren (her).
Det er endnu mere rystende, hvis det er sandt, at der igen er tillidsrepræsentanter blandt de fyrede. Igen, een ting er, at det næsten kun går ud over ældre medarbejdere - det er i sig selv aldersdiskriminerende og en meget tvivlsom praksis. Men det er meget alvorligt, ikke bare for den akademiske verden, men for hele den danske model for indretning af vores arbejdsmarked, hvis tillidsfolk hører til de første, der prikkes ud. Velinformerede kilder vil vide, at i de to runder, vi nu har været igennem på KU, er der røget 5 tillidsfolk, mindst fire sikkerhedsrepræsentanter og et SU medlem. Funktioner som skulle være beskyttet af tillidsmandsreglerne. I den sammenhæng er det interessant, at KU i sit svar til evalueringen af Uni-loven lagde stor vægt på at medarbejderindflydelsen var optimal pga. samarbejdsudvalgsstrukturen! Hvor mange tør nu lade sig vælge til en TR-post?

Et andet udtryk for forrædderi imod visse basale principper, er at formanden for organisationen "Danske Universiteter" (DU) i en kommentar d.12/1 udviser en total mangel på fornemmelse for omfanget af den trussel, som en omvæltning i form af privatisering af universiteter vil udgøre (om denne fadæse, se her). Hans egen privatiseringsbestræbelse er åbenbart at reducere "DU" til reelt blot at være en privat ledelsesklub for rektorer og bestyrelsesformænd.
Både TR-skandalen og universitetsformandens fadæse er udtryk for alvorlige normskred og en magtarrogance, som må bekymre ikke blot studerende og universitetsansatte, men alle med sans for vigtige principper, det danske velfærdssamfund hidtil er udviklet efter. Dette normskred må der dæmmes op for.

2 kommentarer:

Heine Andersen sagde ...

Først nu får jeg jeg mulighed for at sende en kommentar, men:
Det må være muligt at få verificeret, om det er rigtigt, at der er tilllidsfolk mellem de fyrede eller ej. Hvis det er rigtigt, må man vel gå ud fra, at der bliver rejst sag efter de arbejdsretlige regler. Man skulle også tro, det ville komme frem i pressen. Det har jeg ikke set - kan der skaffes oplysninger om sagen?

Curt Hansen sagde ...

Ja, lad os få flere oplysninger frem! Sagen fra KU i sidste vinters fyringsrunde med tillidsfolk, der blev fyret, blev omtalt her (kopi her). Det kan undre, at DM eller hvilke fagforeninger, der nu var de berørtes organisation, ikke har reageret kraftigere. Er der slet ingen faglig bevidsthed når det handlerom forskning?