torsdag den 19. marts 2009

Hvem styrer bibliometriprojektet?

Er der blandt denne blogs velinformerede bidragydere en eller anden, der kan svare på, hvem der styrer arbejdet med at lave de auroritetslister over tidsskrifter, som vi skal publicere i for at få penge? Når man fra gulvet som medlem af "det forskningsudførende lag" (som det hedder nu om dage) søger at følge med, bliver man forvirret med hensyn til, hvem der bestemmer - der findes 68 faggrupper med 360 af landets førende forskere, et fagligt udvalg, en styregruppe med rektorer og direktører; dertil kontorchefer og konsulenter - og så Helge Sander. Når man hører, hvad de siger og søger på websiderne, flimrer billedet. Helge Sander må frygte, at han og hans hjælpere undergraver forudsætningerne for at "autoritetslisterne" kommer til at leve op deres navn, jf. den autoritative leksikondefinitionen på autoritet:

”autori'tet, (af lat. auctoritas 'myndighed'), evne til legitimt at kunne bestemme andres handlinger, opfattelser eller tanker samt den eller det, der besidder denne egenskab. Autoritet forbindes som regel med en hierarkisk orden og anerkendes pga. en særlig værdighed, hellighed, oprindelse eller pga. sjældne evner, ufejlbarlighed, følelsesmæssig identifikation eller legalitet.”

2 kommentarer:

Jesper Jørgensen sagde ...

Jeg ser på listen at ministeren har glemt både BT, alt for damerne og SE& HØR på listen. De må alle være i kategori 2 og straks udløse flere forskningspenge, når man bliver nævnt.

Claus Emmeche sagde ...

Jeg kan godt forstå Heines spørgsmål. Først vil jeg sige, at ud fra det protestbrev (kan ses her), som hovedparten af de 68 formænd for faggrupperne sendte i går til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, er der tale om intet mindre end en skandale sådan som ministeriet/FI har fremturet overfor de enkelte faggruppers ekspertise, og spildt deres tid bl.a. med ikke at oplyse hvilke redaktionelle beslutninger de har truffet hen over hovedet på faggrupperne efter at disse møjsommeligt har meldt deres prioriteringer tilbage.

En anden ting er, at hele projektet rummer nogle groteske paradokser: Man vil pointgive ("kvalitetsindikere" forskning ud fra hvilke kanaler (tidskrifter) den udkommer i, snarere end ved en kvalitativ bedømmelse. Nu siger en kommunikationskanal sjældent noget entydigt om kvaliteten af det kommunikerede, så øvelsen ser ud til at være dømt til fiasko. (Det er som at bede anmelderne af TV-drama om kun at forholde sig til den kanal, det sendes i, og antallet af afsnit.) Hvis man betænker, at hvad een faggruppe eller videnskab bedømmer som et vigtigt tidskrift, er perifert for en anden, er det klart, at kabalen aldrig kommer til at gå op. På den måde er det sært, som Jesper J. vist tidligere har bemærket, at man alligevel kan få så mange fagfolk til at tage hele projektet så seriøst. (Argumentet med at synliggøre forskning er jo fint, der er databaser jo gode, men at benytte dem til at ranke universiteter er tåbeligt). Men det er også tydeligt at se på brevet, hvor megen vrede og frustration, det har medført. Når de mange underskriver i brevet bemærker:

"Som fremtidig løsning foreslår Fagligt Udvalg, at tidsskrifter entydigt placeres i entydige faggrupper, som får ansvar får niveaudeling af disse, og at faggrupper med mange fælles tidsskrifter slås sammen. Denne løsning er langtfra uden problemer. Faggrupperne bør inddrages i en drøftelse af, hvordan man bedst muligt løser dette problem."

er det jo sandt det er et problem, men højst tvivlsomt, at det overhovedet kan løses.

Brevet rummer et meget stærkt statement, som der er grund til at gentage her, fordi det i artiklen i dag i Information (her) kommer til at fremstå blot som et spørgsmål om at rette "fejl", men der er faktisk tale om at faggrupperne ser ud til helt at forlade projektet, og hvis det er korrekt, har "den bibliometriske forskningsindikator" fuldstændigt mistet sin faglige legitimitet. Deres statement lyser:

"Først og fremmest må vi sige, at vi ikke kan lægge navn til den offentliggjorte liste. Den er kompromitterende, ikke kun for ministeriet, men også for os. Vi vil derfor anmode om, at listen bliver taget af FI's hjemmeside, og at den underkastes en ny behandling, hvor faggrupperne har indflydelse på, hvordan dens udformning skal være. Vi foreslår, at styregruppen og politikerne tager til efterretning, at det ikke er lykkedes at lave en beregningsmodel for forskningsindikatoren for år 2008. Hvis FI fastholder listen, må vi insistere på, at det oplyses alle steder hvor listen gengives eller omtales, at faggrupperne ikke står inde for listen, og at den således udelukkende er FI’s ansvar."