tirsdag den 10. marts 2009

Skulle mere ledelse give bedre forskning?

En af de kritikere af den nuværende universitetslov, der har bedst styr på hele historien bag loven er Nils Bredsdorff på RUC. Jeg er lige blevet opmærksom på (og her skal jeg nødvendigvis indskyde, at man kan finde vældigt interessante, men ofte også forstemmende, ting i Curt Hansens Forskningspolitisk Arkiv som forsøger at rode bod på den manglende 'vidensdeling' i dansk forskningspolitiks øverste lag ... mere om lagene senere) - altså, opmærksom på at Bredsdorff holdt et oplæg til Studenterrådets og Akademisk forums møde RUC 5. marts 2009, i form af et redigeret og aktualiseret uddrag af hans anbefalelsesværdige skrift Universiteternes styrelse, ledelsens styrkelse og forskningens frihed (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr 51, August 2008) og at dette oplæg kan hentes her. Og bør læses. En central passage er denne:
"Hele reformen [dvs. universitetsloven fra 2003] hviler på en implicit antagelse om, at man ved at sætte ind med mere ledelse, så får man også mere og bedre forskning … Men undersøgelsen viser, at der en helt entydig tendens til, at der er en negativ sammenhæng mellem administrations- og ledelsesomkostningerne og forskningsproduktiviteten"
— et citat der stammer fra en undersøgelse ved Jørgen Grønnegård Christensen og Thomas Pallesen fra 2003 (Ledelse og administration på universiteter og forskningsinstitutioner, den kan også hentes i arkivet) om hvilken Bredsdorff bemærker, at den "udkom samtidig med loven, og selvom den sætter fokus på et af de vigtigste implicitte universitetspolitiske dogmer (betydningen af forskningsledelse) som forvrider debatten om reformerne, refereres der ikke til den nogen steder". - Do your homework !
Jeg vil i senere indlæg kommentere det Forskningspolitiske Råds netop udgivne årsrapport for 2008, som heller ikke husker Grønnegård & Pallesen, men beærer denne blog med en reference, og i en art oplevelsesanalyse indfører en nydjøfsk semantik for forskningsverdenens über- & underdogs, "den øverste ledelse" vs. "det forskningsudførende lag", og jeg vil også vende tilbage til et argumenteret indlæg i den forskningspolitiske debat netop nu, som også bør læses, Lars Geer Hammershøjs skrift "Udkast til en anderledes forskningspolitik". Det kan downloades fra hans website her.

Ingen kommentarer: