torsdag den 15. januar 2009

Videnskabsminister tror på forsker-fyringer som en rigtig beslutning

Dagens nyhed: Sander er fuld af tillid.
Forskningsordføreren for SF, Jonas Dahl, stillede ministeren dette spørgsmål (22/12-2008): "Anerkender ministeren, at der skæres i undervisningen på universiteterne?". Nu har minsteren svaret følgende (se her):
"Fra pressen er jeg bekendt med at en række universiteter, herunder Københavns Universitet, har bebudet besparelser på visse fakulteter. Eventuelle reduktioner i undervisningen må bero på interne omprioriteringer og kan ikke tilskrives de statslige bevillinger. Beslutninger om besparelser og omprioriteringer er et anliggende for ledelsen på det enkelte universitet. Jeg har tillid til, at ledelsen på de berørte universiteter er i stand til at træffe de rigtige beslutninger." (min fremhævelse, CE)

Hvordan skal man udlægge det svar?
Sander har læst i avisen, at de slagter en tredjedel af det største institut (Biologisk Institut) på Det Naturvidenskabelige Fakultet i København, og fyrer løs på flere andre, men har tillid til at hans marionetter samme sted, fra bestyrelse og nedefter, har undersøgt alle alternativer og valgt det optimale - for forskning, for undervisning, for samfundet?!
Er det en ansvarlig minister, der taler her? Forholder han sig til spørgsmålet?
Hvem har tillid til Sander?

Ingen kommentarer: