torsdag den 8. januar 2009

Forsknings i verdensklasse aflyst pga. massefyringer

- sådan står der på et banner, når man på Tagensvej passerer forbi Biocenteret i København. Fakultetsadministrationen bor nu også længere henne ad samme gade; det gamle observatorium i Botanisk Have blev for lille. Biocenterets ansatte skal fyres, mens administrationen ekspanderer. Naturvidenskabelig forskning lukkes ned, undervisningen forringes, og videnskabsministeren forsøger at løbe fra sit ansvar. Så du indslaget i går i TV Lorry? (kan genses her). Flere medier bragte omtaler af medarbejdermødet i går, hvor en mistillidserklæring imod dekanen blev afsendt med appel til rektor (se her). Man kan læse mere om seneste udvikling i sagen nederst i dette link.

Hvordan kan det være, at den slags kriser på vores universiteter er et jævnligt tilbagevendende fænomen? Tænk på fyringstrussels-farcen på RUC sidste år (se her), og fyringerne af 13 humanister på Aalborg Universitet i 2006 (her). Er det ikke længere en national opgave, at sikre grundforskningens eksistens og kontinuitet ved vores universiteter? Ikke med det universitetsregime, den nuværende regering har indført, og hvor ministeren uden videre kan skyde ansvaret over på bestyrelser med en majoritet af eksterne medlemmer, domineret af erhvervslivets folk. Hvad mon de erhvervsorienterede hoveder i KU's bestyrelse, som fx direktør Henrik Topsøe (Haldor Topsøe A/S), præsident Peter Gemælke (Landbrugsrådet) og forhenv. adm. dir. Claus Bræstrup (H. Lundbeck A/S) mener om deres eget medansvar for budgetkrisen på universitetes fakulteter for natur-og sundhedsvidenskab? Universitetsforskningen er blevet deres, ikke statens ansvar.

Dekanen svarede 22/12 de ansatte på Biologisk Institut med bl.a. disse ord:
"Vi må alle forudse muligheden af, at der fortsat vil ske løbende reduktioner på basismidlerne i de kommende år, parallelt med en tilsvarende, eller sikkert endda større, vækst i de konkurrenceudsatte midler. En nødvendig og oplagt vej at gå for at forebygge fremtidige reduktioner i antallet af faste stillinger, vil være i langt højere grad end det er traditionen hos os i dag at bruge de konkurrenceudsatte midler til finansiering af faste stillinger for såvel VIP som TAP-personale, en model der anvendes en række andre steder."

- En uselvstændig, kynisk og defaitistisk holdning, uden visioner om at tingene kan være anderledes. Det er en meget farlig vej for universitetsforskningen at slå ind på. Det truer med at gøre grundforskning til bestillingsforskning. Dekan og rektor, ligesom bestyrelserne, burde tværtimod visionært kæmpe for at basismidlerne styrkes og ikke omlægges til kasser eller puljer der skal konkurreres om. Som biomedicineren Jens Højriis Nielsen udtrykte det i en kronik den 3. jan. (her):

Universiteterne bør i det mindste have så mange basismidler, at forskerne kan udføre den forskning, som de er ansat til at udføre, herunder forskeruddannelsen af speciale- og ph.d.-studerende. Det kan ikke være rigtigt, at man som ansat til at forske selv skal skaffe de penge, som arbejdet kræver.

2 kommentarer:

gylling sagde ...

Det mest ufattelige ved denne "sag" er, at det ikke komme bag på andre end dem der er ansat på KU. Vores regering er så "smart" at den kan få de fleste til at tro på hvad den siger. Og desværr er UNI ledere IKKE politiske nok til at opdage hvad der foregår i krogene på ministeriet.

Claus Emmeche sagde ...

PS: hvis man ønsker at følge lidt af den interne debat (mellem de ansatte på BIO, der rammes) om de mange tekniske detaljer om budgetkrisen er lidt af det offentligt tilgængeligt på en ny blog her:
medarbejderbrev.blogs.ku.dk