søndag den 11. januar 2009

Nordisk netværk om humaniora i samfundet

Kære bloglæsere,

Der er oprettet et nordisk netværk, der vil diskutere humanioras opgaver og roller i samfundet. Der kan læses alt om dette netværk og om muligheden for at deltage på hjemmesiden for Nordisk Sommeruniversitet: www.nsuweb.net

Dertil er der oprettet en internationalt rettet blog, som skal være et forum for at diskutere humaniora i samfundet: http://humaniorasociety.wordpress.com

Det er målet at få denne diskussion op på et højere og mere principielt niveau. Blot en iagttagelse skal nævnes: de store velfungerende demokratier i verden har alle et stærkt og mangfoldigt humaniora - de totalitære stater satser alene på teknologisk forskning.

Ingen kommentarer: