fredag den 29. august 2008

Forsvar bogen som publiceringsform

af Jørgen Burchardt
I rækken af nedskæringer og andre angreb har Videnskabsministeriets Forsknings- og Innovationsstyrelsen aktuelt besluttet, at de ikke ønsker at bøger mere skal høre til de vigtigste publiceringsformer inden for dansk videnskab. Styrelsens Fagligt Udvalg har i ”Generelle retningslinier om niveauinddeling” dateret 15. august 2008 med henblik på den bibliometriske forskningsindikator sagt om bøger/deres udgivere: ”Fagligt Udvalg er generelt skeptisk overfor nomineringer af forlag til niveau 2”. Niveau 2 er det vigtigste niveau, mens niveau 1 – som i Norge – er de sekundære udgivelser.

Samtidig ønsker man at udelukke store ”brede” forlag. Det vil sige, at Gyldendal, Oxford University Press og Museum Tusculanum ikke mere vil få tilbudt manuskripter i samme udstrækning fra universitetsforskere, som i stedet vil til at skrive artikler, der giver flere point. Styrelsen ønsker ikke at ”hvis en enkelt faggruppe nominerer et sådant forlag til niveau 2, vil det få stor betydning for andre faggruppers nomineringer, fordi de store brede forlag typisk udgiver bøger inden for mange forskellige fagområder”.

Det er et håbløst system, som styrelsen har sat sig for at gennemføre. De enkelte af de 68 faggrupper skal derfor indsende en ”skriftlig redegørelse for nomineringen” af forlag med særligt vægtige argumenter gerne senest 15. oktober for at kunne behandle forlagene. Faggrupperne har i modsætning til tidsskrifter ikke kompetencen og afgørelsen af vigtige forhold for deres fag; på bøgernes område er de faglige udvalgs (= Danske Universiteter, det tidligere Rektorkollegiet) legitimering af systemet sat ud af kraft.

I øvrigt nedprioriteres dansk konsekvent som forskningssprog. I tidsskrifterne må højest 2/3 af forfatterne være danske for at kunne høre til niveau 2 tidsskrifter – og det er uanset tidsskriftets kvalitet! Kun hvis man slet ikke kan finde nogle internationale tidsskrifter, kan danske tidsskrifter få lov til at komme med – og igen efter en aller nådigst ansøgning til det høje udvalg.

Der er desværre flere anslag på vej mod formidling af både dansk humaniora og samfundsvidenskab, men også formidling af STM-videnskaberne på dansk. Hvis du vil være med til at gøre en aktiv indsats for at gøre ministerier og andre opmærksom på problemerne, er vi et par stykker, der tænker på at være aktive i fællesskab.

Jørgen Burchardt
hjemmeside www.burchardt.name

Nyt om Arbejdsliv www.nyt-om-arbejdsliv.dk

Videnssamfundet.dk www.videnssamfundet.dk

Working Life Info www.workinglife.info

Teknik & Kultur www.teknik-og-kultur.dk


— Bloggen Forskningsfrihed? takker for indlægget og håber at kunne regne Jørgen Burchardt til vore bidragydere fremover, ikke mindst for at kunne følge op på denne sag. (C.E.)

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Hvis jeg forstår det rigtigt, vil en ranking af et forlag til niveau 1 eller 2 have konsekvenser for den vægt, hvormed fx en doktorafhandling eller en anden videnskabelig monografi der publiceres på det pågældende forlag, tæller i den påtænkte algoritme for forskningskvalitet, den s.k. forskningsindikator. Uanset hvad indholdet i udgivelsen er?! I mine øjne siger det en del om hvor tåbeligt hele projektet er.

Og siden hvornår er andelen af forskellige nationaliteter blevet et mål for forskningskvalitet?

Bemærk, at det hele er led i den øvelse, der skal nedskære de enkelte universiteters faste basismidler og omlægge dem i en pulje af "konkurrenceudsatte" midler, som de enkelte universiteter så skal "konkurrere" om.

Tag fx nu et tidskrift med høj intellektuel cigarføring som Kritik. Det nye system er jo nærmest det samme som er nedlægge det langsomt - hvem fra forskningsverdenen vil skrive i det efterfølgende? Det har ikke "peer-review" i strikt science-forstand, men en meget kompetent redaktion, som med sikker hånd sørger for et højt niveau.