mandag den 26. maj 2008

Historien der kom ud af Busck'en

I den overvejdende historieløse omgang med begrebet "1968" og de mange omvæltninger af universiteterne, der siden fulgte, er det en trøst, at der er historikere som Steen Busck, der har bevaret proportionssansen, sætter tingene på plads, og yder en velafbalanceret og indsigtsfuld vurdering af dagens gråblå universiteter.
"Lektor i historie på Aarhus Universitet, Steen Busck, udtaler: "Universiteterne bliver i dag styret meget mere autoritært end for flere hundrede år siden, og det har fået negative konsekvenser for både uddannelserne og forskningen. Derfor er det igen nødvendigt med et studenteroprør."" Lyt til udsendelsen Samfundstanker fra i dag på P1, kan genhøres her.
Et af de væsentlige emner, Busck tager op, men som ikke i særlig grad har været berørt her på bloggen (måske bortset fra Asger Sørensens analyse) er den trussel mod selve fagligheden, der ligger i det nuværende ansættelsessystem, hvor beslutningerne flyttes ud af de faglige fora til de ansatte ledere.
ps:
gråblå? - grå for statsligt bureaukrati og centralstyring, blå for erhverhslivet og den akademiske kapitalisme.

2 kommentarer:

PederZen sagde ...

Radioudsendelsen er meget interessant. Jeg har tidligere søgt efter lignende emner, men har nok ikke været nok inde i stoffet til at kunne bruge de rigtige søgeord. Er der nogen der har kendskab til yderligere diskussion (artikler, bøger, udsendelser osv.) af vigtigheden af forskningsfrihed og dilemmaet i ønsket om både effektivitet og uafhængighed?

Claus Emmeche sagde ...

Der er efterhånden skrevet en del halv- og helkritiske ting om det. Prøv fx at finde Jørn Lund: Det faglige løft (Gyldendal 2007); Karen Lisa Salamon: Selvmål - det evaluerede liv (Gyldendal 2007), begge glimerende debatbøger. En tungere sag er artikelsamlingen redigeret af idehistorikeren Jens Erik Kristensen m.fl.: Ideer om et universitet (Aarhus Universitetsforlag 2007). Du kan også kigge i den liste over litteratur Curt Hansen fra arkivet har samlet her. Plus selvfølgelig materialet i hans "arkiv".