søndag den 4. maj 2008

Den dårligt gennemtænkte universitetslov

Politikens anmelder Lasse Horne Kjældgaard anmeldte i går historikerne Thomas Ekman Jørgensen og Steven L.B. Jensens bog 1968 – og det der fulgte, og skrev følgende om studenteroprøret og universitetet i dag:
"Men et langt stykke af vejen var det [oprøret] immervæk en succeshistorie, ikke mindst i kraft af den udbredte velvilje, som oprørerne mødte hos mange magthavere. Universiteterne fungerede ikke, og det havde de ikke gjort længe. Det vidste flere politikere godt. ’1968’ er derfor også en god påmindelse om oprørets nødvendighed i forhold til den utidssvarende og uhensigtsmæssige måde, universiteterne var organiseret på forud for 1968. Man havde slet ikke indstillet sig på masseuniversitetets vilkår, ej heller på den videnskabelige udvikling og specialisering, som den eneansvarlige professor forventedes at følge med i og overskue, samtidig med at han – for en mand var det næsten altid, og det er det stadig væk – skulle passe instituttet. Også for faglighedens skyld var reformer ønskelige. Det så Mogens Fog, Københavns Universitets fremsynede rektor, klart, og derfor mødte han også de studerendes krav med forståelse. Det gjorde den radikale undervisningsminister Helge Larsen – ’onde Helge’ – også.

’1968’ leverer dermed en god anledning til almindelig forundring over, at politikerne bagefter igen bare lod universiteterne forvitre, med åbenlyse ledelsesmæssige problemer, der banede vejen for endnu en chokkur i form af den dårligt gennemtænkte universitetslov, som regeringen og Socialdemokraterne vedtog i 2003. En hovsaløsning, som bevirkede, at man gik direkte fra den ene yderlighed, et omfattende universitetsdemokrati, til den anden – til en fuldstændig afskaffelse af kollegialt selvstyre, som muligvis er ment som et misforstået opgør med 1968. Noget kunne altså tyde på, at den svage og kun lejlighedsvise politiske opmærksomhed på universitetsområdet fremkalder revolutioner i stedet for løbende tilpasning og velplanlagte reformer, som der er behov for."

Det er rigtigt set, og de reformer, der er brug for i dag, kræver lovrevision. Derfor tager direktør i videnskabsministeriets Universitets- og Bygningsstyrelse Jens Peter Jacobsen helt fejl, når han ifølge FORSKERforum (nr. 214, s. 18, maj 2008) forsøger at gøre det lovede eftersyn af loven i 2009 til en ren øvelse i "evaluering". Det er netop nu op til 2009, at der er brug for politikernes bevågenhed og egentlige lovændringer, hvis ikke frustrationen over de nuværende forhold og universitetsloven af 2003 skal kamme over. Det er bl.a. derfor vi har startet en underskriftindsamling - for en egentlig revision af lovgivningen og for en bedre politik på forsknings- og uddannelsesområdet. "Eftersyn" og "evaluering" er langt fra nok.

Brug din ytringsfrihed: Støt underskriftindsamlingen! Læs nærmere om den på http://www.gopetition.com/online/17457.html

Ingen kommentarer: