torsdag den 1. maj 2008

God 1. himmelfartsmajdag!


I traditionen fra sidste år ønskes hermed god 1. maj! - nu med en himmelfartshenvisende fusion af materielle og åndelige ønsker, såsom styrk den frie forskning, undgå politisk indblanding (også i CO2 og anden himmelfartsforskning), og, som underteksten til billedet ovenfor fra 1960 lyder: Work properly, study properly and carry out cultural recreation properly. På universiteterne ville medarbejderne og de studerende unægteligt animeres til at arbejde og studere mere ordentligt, hvis de kunne se, at de havde reel medindflydelse på organiseringen af deres arbejde. Men universitetsdemokratiet nedsmelter, som MF'eren og tidligere universitetsstuderende Johanne Schmidt-Nielsen netop beskrev i en kronik den 29/4:
"Det er oplagt, at forandringerne på universiteterne har forringet demokratiet. De demokratiske strukturer er blevet nedbrudt og selvstyret er blevet kortsluttet. Men også på en mere grundlæggende måde er demokratiet svækket. Et levende demokrati forudsætter, at befolkningen har tid til eftertanke og kritisk refleksion. Tidligere var der rum for dette på universiteterne, hvilket både har været til gavn for de umiddelbart berørte og den demokratiske offentlighed i det hele taget. En velfungerende demokratisk offentlighed bygger på kritiske og konstruktive indspil fra aktører, der ikke er afhængige af samfundets dominerende interesser. Her spiller universiteterne en meget vigtig rolle. Med de senere års tidspres og politiske detailstyring af forskning og uddannelse, er denne demokratiske ressource ved at visne bort. I det hele taget er samfundets vidensproduktion under betydeligt pres."

En virkelig kulturel re-kreation kunne spire frem af universiteterne, hvis de for alvor blev givet fri og fik lov til at genopblomstre. Lad os arbejde for det.

Ingen kommentarer: