tirsdag den 22. januar 2008

Livet på facebook. En statusrapport

Som nævnt tidligere er der oprettet en gruppe på facebook til fremme af forskningfriheden. Administratorer er blogleder Claus Emmeche og undertegnede. Gruppen er så småt vokset frem, og igår passerede den 100 medlemmer. Derefter udsendte jeg følgende brev til medlemmerne:


Kære forskningsfriheds-medlemmer

Undskyld forstyrrelsen, jeg ved, at der kommer meget junk igennem til en via facebook.

Jeg skriver for at opfordre jer til at udbrede kendskabet til gruppen. Vi har en god og vigtig sag, og problemerne i forskningsverdenen er så graverende og mangfoldige, at noget må gøres. Her kan I med en meget lille indsats spille en væsentlig rolle.

Sagen er, at vi har en generel døvhed i det politiske system over for forskingspolitikken. Regeringen og socialdemokraterne er så godt som enige, og derfor ligger den politiske debat om forskningen død hen. Dem, der forsøger at rejse den, bliver af forskningsministeren affejet med, at de er et kværulantisk lille mindretal. De politiske modsigelser imod dette synspunkt udebliver stort set. Samtidig er systemet på universiteterne nu så topstyret, at det er umuligt at trænge igennem med kritik internt.

Her kommer I ind. Hvis I kan hjælpe med at få en masse mennesker til at indskrive sig her i groupen (særligt universitetsansatte - tal med dem, hvis I har chancen!), så kan I dermed forsyne kritikerne af den rådende forskningspolitik med et slagkraftigt argument: "Nej, vi er ikke bare et par enkelte utilpassede, som larmer: bare se, hvor mange mennesker der har vist deres interesse for emnet på facebook gruppen "forskningsfrihed".

Teknikken til videre udbredelse af kendskabet til gruppen er simpel: Man kan invitere sine "friends" via funktionen på gruppens forside. Det tager højst fem minutter, og det bliver noget at prale af, når vi engang får lagt kursen i universitetspolitikken om.
Er I i øvrigt interesserede i at følge med i forskningspolitikken, er der masser af information, synspunkter og debat at finde på bloggen forskningfrihed:

http://professorvaelde.blogspot.com/

Med venlig hilsen
Sune Auken
Lektor, dr.phil
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Administrator på gruppen "Forskningsfrihed?"


Jeg synes med rimelighed en opfordring i den modsatte retning kunne udgå her: Hvis du har interesse for forskningfrihed og er utilfreds med den topstyrede og ineffektive udvikling, vi ser idag, så indskriv dig i gruppen, derved kan du være med til at vise, at dette er en sag, der bør tages alvorligt.

2 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

Som jeg også har nævnt for Sune (og på min Facebook-profil) er jeg dybt skeptisk overfor store dele af Facebook-konceptet, men det er begyndt at gå op for mig, at vi kan drage nytte af et samspil mellem den store gedemarkedsplads, Facebook er (der er ca. 320.000 medlemmer af det danske netværk i Facebook) og bloggen her.

Det er bl.a. vigtigt at opnå en bredere forståelse for at forskningsfrihed og akademisk frihed generelt er en kerneværdi ikke bare for universiteterne selv, men for en demokratisk retstat i det hele taget (en pointe Lincoln-undersøgelsen ved Terence Karran fremhævede, se her).

Den udbredte folkelige skepsis overfor eksperter, den sunde fornufts afstandtagen til alt som for den ligner verdensfjerne og skolastiske øvelser, må ikke blive til antiintellektuel videnskabsrindalisme, men må vendes til et bredt folkeligt engagement i åbne frie universiteter som et demokratisk samfunds kritiske livsnerve. I den forstand har Karran ret, når han siger, at forskningsfrihed er for alle! Mange mennesker ved godt, at kunst uden kunststøtte på rene markedsvilkår ofte degenererer til sofastykker. Mon ikke de fleste også kan se, at den forskning, som hænger i en sponser-navlestreng til erhvervslivet eller holdes i stram snor af staten, degenererer til en ufarlig skødehund og kustode for etablerede dogmer?

Henrik Nielsen sagde ...

Desværre er jeg ikke lige så optimistisk som Claus. Hvis man med "de fleste" mener "de fleste læsere af Weekendavisen og Information" - jo, så måske; men hvis man mener "de fleste vælgere i Danmark" så tror jeg ikke de kan (eller vil?) se den fare for degeneration.