torsdag den 13. december 2007

Indikatormodel

Til almindelig oplysning: På KU's sider under det humanistiske fakultet ligger der under forskningsudvalget en side kaldet VTU-indikatormodel, som fortæller om det flittige arbejde med at måle forskningsproduktion (man har jo indrømmet, at der ikke er tale om mål for "forskningskvalitet", selvom navnet hænger ved), med links til statuspapirer m.v. Her står bl.a.:
"Indikatorerne for forskning – den såkaldte ”bibliometriske kvalitetsindikator” – udvikles i øjeblikket med henblik på implementering ved Finanslovstildelingen for 2010. Det foreløbige arbejde i VTU og Rektorkollegiet har i foråret 2007 taget udgangspunkt i den ”norske model”, og der er herudfra opstillet et sæt hovedprincipper som grundlag for det videre arbejde."
Vi følger op på sagen.

Ingen kommentarer: