fredag den 14. december 2007

Hovedstolen - arvesølvet - my precious ...

Regeringen vil have universiteter i verdensklasse, men vil ikke betale verdensklasse omkostninger for det. Man ser vel helst, at universiteterne bliver virtuelle væresteder på nettet - for hvad skal vi med musten?

Vigtige dele af Københavns Universitet - de store museer og samlinger - er ved at forbløde. De plages af nedskæringer af staben og af noget så simpelt og elementært som nedskæring af plads. Det skyldes bl.a., at universiteterne (som led i New Public Management-ideologiens indtog også i videnskabsministeriet) pålagdes at betale "husleje" for sine arealer. Troede man, at universiteterne var statsfinancierede og betalt af de danske skatteydere ligesom fx kommunebiblioteker, folkeskoler eller sygehusvæsen, måtte dette virke helt barokt. Konsekvensen var en langsommelig, sej, og ubønhørlig tunami af nedskæringer og indskrænkninger.

Universitetsledelserne - bestyrelser, rektorer, dekaner, institutledere (og for den sags skyld kommunikationsarbejdere) - har ikke protesteret mærkbart over absurditererne.

En geolog skrev til mig for nogle dage siden:
"Jeg er ikke helt sikker på detaljerne i disse aftaler om 'husleje' og ved faktisk ikke, hvor jeg skal lede efter dem. Jeg har ikke rigtigt set noget i Rektors eller Dekanens nyhedsbreve - fx har jeg aldrig set noget om de faktiske beregninger af kvadratmeter-priser. Jeg ved blot, at Geologisk Institut skal reduceres fra 7000 til ca 4000 kvm, og geograferne sikkert noget lignende. I vort helt nye Geocenter skal det fusionerede institut afgive hele det store 'område 5', som er den del, de fleste geografer sidder i, så disse skal indflyttes efter ny renovering (få år efter ombygningen til små 200 mill kr) blandt geologerne i vore områder 3 og 6. Som følge deraf bliver vi (...) nu snart smidt ud og overflyttet midlertidigt til det område 5, som jo altså skal rømmes! Også museerne skal reduceres, måske endda lidt mere end 40% - dekanen har vist næppe meget til overs for den type aktiviteter, og nogle læser måske ikke litteratur der er mere end 5-10 år gammel, men vi bør huske på, at museerne forvalter kulturarven (hvis videnskab om natur altså regnes som en slags 'kultur')."

I rektoratets brev af 29/11 2007 til alle KU’s ansatte og studerende skrev rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis:

"Det er svært at styrke kvaliteten i uddannelserne og skabe internationalt attraktive studier, velfungerende studiemiljøer og sociale fællesskaber uden de nødvendige fysiske rammer. Bestyrelsen har nu vedtaget Campusplanen 2007, som netop sigter på at skabe fire tidssvarende campusmiljøer.
Men bestyrelsen har også bedt rektoratet om at udarbejde en investeringsplan for infrastrukturen på KU. Velfungerende infrastruktur er en forudsætning for velfungerende forskning, og det er svært at drive frontforskning i fagligt tilbagestående fysiske rammer. Ikke mindst på Nørre Campus er der behov for forbedringer, som bliver alt andet end billige. Således vil regeringens bemeldte stigning i forskningsbevillinger være aldeles utilstrækkelig, hvis den også skal dække manglerne i vores infrastruktur."

Et understatement? Museerne (og ikke blot de naturhistoriske) er truet, deres forskning kæmper en næsten umulig kamp. Hvad med lidt respekt for civilisationen?

Ingen kommentarer: