tirsdag den 14. februar 2012

Hendersons datter i forbifarten: Episoder fra en international professors danske dagbog

1. Hvor er min undervisning henne?

Mine kurser er blevet frataget mig. Fordi jeg er syg. Og institutlederen mener, man kan jo ikke vide, hvor længe jeg vil være syg.

Men måske skal jeg overhovedet ikke længere undervise? Lad mig lige tjekke min lille akademiske dagbog.


17. november 2011

Kære dagbog, jeg har længe overvejet, hvordan jeg i dette semester skal løse det gamle Aarhus-problem: Jeg ved ikke, hvornår jeg skal undervise i det næste semester – og så kommer forespørgsler om internationale foredrag og netværksmøder, som jeg simpelthen ikke kan svare på, fordi jeg ikke ved, hvornår jeg har mine forelæsninger. Det har naturligvis prioritet. Altid den samme stress, hvert eneste semester.

Så har jeg nu skrevet til den sekretær, som er ansvarlig for undervisningsskemaer. Jeg har allerede nu fået forespørgsler for foredrag i USA, Østrig og Tyskland i perioden april–juni 2012. Mon min undervisning kunne på en eller anden måde lægges i den første halvdel af ugen, så at jeg har en chance til at sige ja til invitationerne?

Ved du hvad, kære dagbog? Jeg fik svar med det samme! Men ikke fra sekretæren – direkte fra faglederen! Nu kan det jo være, at der hersker fortrolighed og tavshedspligt om hendes svar. Jeg vil derfor ikke citere, men simpelthen sammenfatte hvad hun skriver:

Jeg kan finde mine undervisningstider på Studenterforum inden for universitetets intranet (Studenterforum?? Ups, er det da også noget for professorer?). Skemaet for Musik har allerede været planlagt siden august, det er alt afgjort – wow, hvorfor er da ingen, der nogensinde har informeret mig om dette??

Faktisk er faglederen meget hjælpsom: Hun vedhæfter et skema, hvor der findes mine to kurser. Så ved jeg nu med det samme, hvornår jeg skal undervise! Og det har jeg fået serveret i mit eget skema.

Men jeg er jo lærevillig. Jeg vil jo gerne finde ud af, hvornår jeg næste gang selv kan tjekke, hvornår jeg skal undervise – og helst så tidligt, som skemaet er blevet offentliggjort. Altså leder jeg min vej rundt på de mange konferencer på intranettet, finder Studenterforum, finder mappen ”Undervisningsskemaer”.

Men nu, kære dagbog, er det meget mærkeligt. Der findes hele 15 forskellige undervisningsskemaer, for det meste med de enkelte kurser i musikpraksis. Jo, der findes også musikhistorie – men det er ikke mit kursus. Mit navn findes da slet ikke.

Nå, der er jo filen med kandidatuddannelsen – der vil nok findes kurset ”Musik, lyd og betydning”, som jeg skal undervise om foråret? Nå for søren, denne fil har slet ikke forårskurserne på!

Hvor er altså mine kurser hende? Hvad er det nu, som jeg igen har misforstået eller gjort forkert??

Det er jo helt fint, at faglederen sender mig et ekstra-skema med mine to kurser – men hvordan skal de studerende finde ud af, hvornår de har undervisning hos mig, hvis mine kurser slet ikke findes på Studenterforum??

Kære dagbog, nu skriver jeg til sekretæren, om jeg har lavet en fejl, eller om der mangler noget på forummet. Det er nok mig, der igen har gjort noget forkert.


7. december 2011

Kære dagbog, det er da noget mærkeligt noget. Jeg har skrevet to gange til sekretæren, hvordan jeg kan finde mine undervisningsskemaer på Studenterforum – hun har aldrig svaret. Jeg kan godt forstå, at de har det frygteligt travlt – men hvordan skal jeg finde mine kurser i fremtiden? Og hvordan skal de studerende vide, hvornår de har undervisning hos mig i forårssemestret??

Og så er da endnu noget helt mærkeligt. Jeg skal jo undervise ”Musik, lyd og betydning” om foråret. Faglederen forventer, at man inviterer rigtig mange gæsteforelæsere til dette kursus, så at de studerende får at vide alt om en masse forskellige aspekter.

Sidste år, i november 2010, skrev faglederen til mig, at jeg skulle melde hende de gæsteforelæsere, som jeg ville invitere, så at hun kunne integrere udgifterne i afdelingens budget for det næste år.

Denne gang ville jo selv være stor og skrev til hende den 26. november, at jeg gerne ville invitere en rigtig interessant gæsteforelæser fra Lunds Universitet. Hun skal holde forelæsning om ”Musik og intermedialitet” – netop det kan vi godt bruge på vores institut!

Men så har jeg fået et mærkeligt svar: Eftersom budgettet ikke er på plads endnu, kan hun ikke sige ja til nogle ekstra-udgifter.

Undskyld mig – er jeg igen gået glip af noget vigtigt? Har man da ændret proceduren? Sidste år skulle jeg jo melde de ønskede gæsteforelæsere INDEN budgettet blev lavet. Har det nu ændret sig?

Jeg skrev helt venligt tilbage: Mon faglederen kunne sige, hvornår budgettet vil være på plads? Jeg skal jo planlægge mit kursus, og også den gode lektor fra Lunds Universitet vil være nødt til at planlægge hendes forårssemester.

Nej, faglederen kan desværre ikke sige noget. Institutlederen har det meget travlt, så at det nok kan tage sin tid.

Men det bliver endnu værre, kære dagbog: Det ser ud, som om det nu også går galt med mit andet kursus.

Det der kursus i musikhistorie, som skal undervises i afstemning med to andre kollegaer. Institutleder ønsker jo, at jeg skal oplære mig i det team-arbejde, som er normen på vores afdeling. Så skal jeg altså afstemme min musikhistorie-undervisning med det analyse-kursus, som to andre kollegaer underviser fælles. Det kan jeg gerne gøre: Det bliver nok sjovt at forklare den historiske kontekst af de værker til de studerende, som de i et andet kursus lærer at analysere. Det giver rigtig gode synergieffekter!!

Men nu har jeg skrevet til den gode kollega, som underviser i analyse, mon vi kunne mødes en dag i december for at aftale vores undervisning. Vore kurser starter jo den 1. februar, og jeg skal bruge hele januar for at forberede min undervisning. Der kom så et mærkelig svar: De to kollegaer har ikke endnu aftalt, hvordan de vil fordele deres undervisning. De kan altså endnu ikke mødes med mig.

OK, jeg kan vente lidt endnu. Jeg er jo også fleksibel – og heldigvis har jeg så megen erfaring, at jeg også under større tidspres kan forberede nogen gode forelæsninger. Jeg vil jo virkelig gerne være imødekommende og afstemme min undervisning med de værker, som de vælger til deres analyser. Men jeg håber virkeligt, at de snart vil give mig besked om, hvornår vi kan mødes.


12. januar 2012

Kære dagbog, hvordan det mon skal gå med min undervisning fra 1. februar??

Jeg har ikke fået besked fra faglederen vedr. den gæsteforelæser jeg gerne ville invitere til ”Musik, lyd og betydning”. Jeg har aldrig hørt fra de to kollegaer, som jeg gerne ville afstemme min musikhistorie-undervisning med.

Nå, man vil nok sige, at jeg skulle simpelthen have skrevet igen – og det længe inden. Men var da ikke tale om ”team-arbejde”? Var da ikke tale om gensidighed på vores afdeling? Om dialog og god kommunikation? Indtil nu var det kun mig, som har prøvet at tage kontakt for at kunne forberede min undervisning.

Og nu er jeg endda blevet syg. Jeg har igen disse enorme knæsmerter. Lægerne siger, at det er spændinger, som jeg har i hele kroppen og som så manifesterer sig det svageste sted – mine knæ. Der er 20 dage indtil semesterstart – hvordan skal jeg planlægge musikhistorie-kurset uden at vide noget om mine kollegaers arbejde?


24. januar 2012

Kære dagbog, nu skal jeg på en ortopædisk klinik.

Institutlederen ville faktisk føre en sygefraværssamtale med mig – det ville have været første gang efter 2 år, hvor jeg har været syg rigtig ofte med stresssymptomer! Men det kunne jeg ikke varetage, fordi jeg blev indlagt med knæsmerter, der er så uudholdelige, at jeg var helt bedøvet med smertemidler.

Men institutlederen har forsikret mig per mail, at de vil nok finde for en løsning for de første få ugers undervisning. Det har de jo også gjort, da min gode kollega blev syg eksakt inden semesterstart sidste august. Han fik rigtig megen støtte, og de har arrangeret det med hans undervisning, så at han kunne vende tilbage efter mange uger og alligevel vejlede de studerende og være eksaminator. Så håber jeg, at institutlederen vil finde sådan en god løsning også for mig.


11. februar 2012

Kære dagbog. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige.

Institutlederen har skrevet mig en mail. Han så sig nødsaget til at sætte andre til at tage de to kurser, som jeg skulle have haft i forårssemestret. Han siger, at han vidste jo ikke, hvornår jeg igen ville blive raskmeldt, da de måtte finde en vikar for min undervisning de første uger i semestret.

Men sådan har de dog ikke behandlet min kollega, da han blev syg på et eksakt lignende tidspunkt, netop inden semesterstart? Han har jo heller ikke kunnet sige, hvor mange uger han ville være syg? Hvorfor fratager institutlederen mig mine to kurser – for hele semestret?

Kære dagbog, institutlederens begrundelse lyder fint og formalt uklanderlig. Som hans begrundelser altid gør, hvad end han foretager sig.

Men, kære dagbog, når jeg kigger tilbage på det, som jeg skrev til dig i november og december, så ser det hele dog lidt anderledes ud.

Kan det da være, at det allerede var en afgjort sag i november 2011, at jeg aldrig skulle undervise i det her forårssemester?


2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Lyder som noget af en hønsegård, med stærke undertoner af den berømte danske jantelov tilsat et skvæt usynlige og svage moderne managementledelse.
Heldigvis / desværre siger kroppen fra når man udsættes for langvarig diffus mobning. Hvad siger dine knæ?? spil død, flygt eller kæmp
Den er ganske raffineret, den stille mobning dine kolleger præsterer, den har de lært i gymnasieskolen. De har jo ikke sagt noget;-) og i sidste ende er det måske dig der får sagt for meget.
Der er som du siger ikke formelt noget at sætte fingeren på.
Men det fremgår af forskels-behandlingen mellem dig og din kollega at på dit institut er der uformelt forskel på folk.
Det der på managementdansk hedder ledelsens ret til at lede og fordele "arbejdet" . Mange ledere ser det som deres fremmeste ledelsesinstrument og vigtigste incitament netop at gøre forskel på folk.
Det får de "dygtige og loyale" medarbejderne til at bruge det meste af deres tid på at danne uformelle alliancer og skubbe de medarbejdere, der er så naive at tro at deres arbejde handler om faget, kvalitet i undervisningen, synergieffekter og reelle samarbejder, ud i kulden. Jungleloven hersker når ledelsen på den måde ikke sætter synlige rammer- Så har vi hønsegården stress og sygdom - og ledelsen der med utydelighed og berøringsangst har skabt problemerne føler sig vældig ansvarlige når de hyrer dyre konsulenter til at "rette" op på samarbejdsmiljøet. Tænk at skatteborgernes penge skal bruges på den måde. Men du er desværre ikke alene :(
Helseklinikken i Gjerrild er vældig gode til knæ også når det er stress der gør ondt - så pas på dig selv, der er ikke andre der gør det mindst af alt din institutleder.

Anonym sagde ...

Det er virkelig smertelig læsning. - Og du har min fulde sympati.

Jeg så den samme tendens i min ansættelse på VIA UC, men vidste ikke, hvem jeg skulle henvende mig til eller om jeg kunne få noget opbakning.

Det lidt jeg fik at vide var, at jeg skulle passe på, hvem jeg betroede mig til - ellers ville alt, hvad jeg sagde blive brugt imod mig.

Derfor slikkede jeg bare sårene og tog ikke kampen. Der var ikke kræfter til det.