fredag den 9. september 2011

Englisk is the fjutur

Vi her at Buyaharbour Universiti is veri satisfyed vit the idea that all law and talk and edukajsons shuld bi en englis. Vi suport heartlike that al vi skuld talk and writ is englis. It maks veri gut sens and is a relly thruthought think by Sofy Carsten Nelson of the Radikale Left (hier). Vi ar a lidtl bit bekymret that Hanne Tange from Yearhouse Universytet kud be rid in at det somtimes vill slow our speak and mak it difikut for danske stutents to asg komplikatet kvæstions an vill make them lørn slow and everything you now . Båt vi ar globalisered enok til at we do når vorry veri mush. Id is also tu hart to vurry in englsk så vi hav tu stop. Tzank ju sofy. Thanks for coffi. For tu be bestest in the hole glåbalised wørld, we have hiret the extellentest konsultand tu helb ås impruve aur levl of understatement.

7 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

yes! Like that!!
Flere af kommentarerne til den radikale folketingskandidats forslag er i sig selv værd at bemærke, fx denne fra Frank Hansen, citat:

"Sofie Carsten Nielsen fornemmer at der er et eller andet galt med de danske universiteter, men kommer med en forkert analyse og et helt uigennemtænkt forslag.

Det er for det første ikke rigtigt at vi i Danmark har et attraktivt lønniveau for universitetsansatte. Da jeg efter at have været udsat for en fyringsrunde på Københavns Universitet i 2010 tog imod et tilbud om ansættelse på et japansk universitet oplevede jeg at min udbetalte løn efter fradrag af skat, pensionsbidrag og sygesikring blev lige akkurat fordoblet, og det på trods af at jeg i København modtog diverse kvalifikationstillæg inklusive tillæg for en dansk doktorgrad.

Sofie Nielsen har ret i at de udenlandske forskere sammen med deres danske kolleger er marginaliserede, men det har intet at gøre med at der tales dansk i akademisk råd. Det skyldes at den egentlige magt på universitetet er i hænderne på kommissærer, der hverken er valgte eller nyder deres kollegers tillid eller respekt.

På visse institutter og fakulteter er magten faldet i hænderne på personer, som intet har bedrevet i deres faglige liv. De har ikke en eneste artikel i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, højst et par indlæg i lokale dansksprogede publikationer, og de er ikke citeret en eneste gang i de internationale forskningsdatabaser. Det er parasitter på universitetssystemet, som på grund af manglende faglige evner har valgt en tilværelse som administratorer. Det kunne gå så længe den egentlige magt lå i de faglige organer, men med den nye universitetslov har disse fallerede forskere og undervisere pludselig fået en stor og reel magt suppleret med lønninger, som er helt ude af trit med deres kvalifikationer.

Jeg foreslog på et tidspunkt at der blev indkaldt til et lærermøde for at diskutere nogle fælles problemer i forbindelse med afholdelse af eksamen. Det blev afvist med en bemærkning om at “det er jo ikke ligefrem demokrati vi har her på stedet.”

Det er ikke nogen løsning at indføre undervisning på engelsk. Visse kurser udbydes naturligt på engelsk, men hovedsproget på danske universiteter bør være dansk."

Niels G. sagde ...

Lucklywise, wi have an excellence cluster in this point.

Sune Auken sagde ...

Altså! Alle ved, at det hedder et exellence monastery.

Hanne Tange sagde ...

Tsk - ju get jur naims rong, Soone. Me aftername are Tongue and me juniver city naim are A Scar House. Hour politisjen Nico Warming like not "Å"

Pia P sagde ...

Sune, dat iz reli gud, dat there.

- Det løftede lige humøret herovre. Tåbeligt foreslag. Jeg kan huske hvordan de fleste a mine forelæsere talte engelsk - eller forsøgte. De var dygtige undervisere og forskere men kunne ikke udtrykke sig godt nok på engelsk, og det ødelagde ofte pointen.

Thomas sagde ...

I må altså undskylde, men jeg synes det er nogle nationalromantiske synspunkter der bliver fremlagt her. Sune Auken's parodi er da morsom -- Sune er jo universitetsverdens svar på Casper Christensen og Frank Hvam -- men hvad er egentlig det rationelle argument imod at bruge engelsk som grundsprog på universiteterne? Jeg forstår godt at ældre uni-lærere (som Claus) og dem der har jrt karriere på at skrive om danske forfattere til danske læsere (som Sune) ikke kan lide engelsk som undervisningsprog. Men for de yngre generationer er det altså ikke noget problem. Og det er trods alt sådan, at de fleste af os ældre, som har været nødt til at fungere på engelsk for at udvikle os fagligt, faktisk kan udtrykke os rimeligt godt på det sprog. Så stop det der grædekoneri og kom med nogle konstruktive forslag til hvordan vi kan forbedre evnerne blandt danske humanister til at tale og skrive engelsk.

Anonym sagde ...

@Thomas

Hvorfor skal politikerne detailstyre hvad der skal foregå på universitet, om der skal snakkes engelsk eller ej virker som en oplagt lokal beslutning.

Konsekvensen går vel fra det upraktiske når alt lov terminologi lige pludseligt skal læres på engelsk på jura til det deciderede fjollede når undervisningen på dansk-studiet skal foregå på engelsk.

Derudover vil jeg gerne gøre opmærksom på at alt på de naturvidenskalbelige fakulteter foregår på engelsk i forvejen, jeg kan ikke huske et kursus jeg har haft efter første år som ikke har været på engelsk, og så vidt jeg kan se kommer de fleste officielle emails også ud i en engelsk udgave.

Det er da muligt at det kan blive bedre, men man skulle tro de folk der var involveret selv kunne finde ud af om der var behov for det.