tirsdag den 13. september 2011

Debat om nye tidsnormer på KU-Hum

[2. udgave]
Stig Hjarvard og Nete Nørgaard Kristensen har på VIPernes vegne lavet en kritisk gennemgang af dekanatets udkast til arbejdsnormsaftale. Læs den – og mød op til stormødet med dekanatet i morgen og gør jeres til at synliggøre for dekanatet at vi som medarbejdere finder udkastet problematisk på flere helt afgørende punkter.

Nye tidsnormer på det humanistiske fakultet på KU: Fra en medblogger har jeg fået den kritiske kommentar, som fortjener at blive læst og cirkuleret (download denne her).
En del af baggrundsdokumenterne ligger på KU's intranet, og kan sikkert have interesse for sammenlignende studier, så det er hermed gjort alment tilgængeligt: Såvel den gamle aftale fra 2009 som diverse anden dokumentation, i denne mappe (her).
Hvis jeg får tid, vender jeg tilbage med en kommentar — ellers er der nu frit slag her!

ps:

fra: https://intranet.ku.dk/hum/VIPaftale/Sider/VIP_arbejdstid.aspx

Den 1. juli 2009 trådte en ny fælles aftale i kraft om arbejdstidsnormer for VIP-personalet på fakultetet. I følge aftalen skulle den evalueres efter to år. I forbindelse med evalueringen valgte dekan Kirsten Refsing at opsige den gældende aftale med henblik på at indgå en ny og mere fleksibel aftale med fællestillidsmanden for VIP.

Evalueringen foregik elektronisk ved hjælp af et spørgeskema, godkendt af dekanen og fællestillidsmanden for VIP og udsendt på mail til alle ansatte.

A- og B-siden er nu tæt på at indgå en aftale - læs udkastet i boksen 'dokumenter' - og derfor indkaldes der til stormøde om udkastet til aftale, hvor der er mulighed for at høre nærmere om aftalen og dens indhold samt give kommentarer til dette.

Stormøde

om aftale for arbejdstidsnormer for fakultetets HVIP-medarbejdere. A- og B-siden er tæt på at indgå en aftale om arbejdstidsnormer. Der indkaldes derfor til stormøde om aftaleudkastet:

Onsdag den 14/9 kl. 15.15 til 16.30 i Multisalen (lokale 21.0.54).

Dagsorden

a) Dekan Ulf Hedetoft fortæller om aftalen og intentionerne bag
b) Fællestillidsrepræsentant Peter B. Andersen giver sit syn på aftalen
c) Spørgsmål


1 kommentar:

Anonym sagde ...

Et godt og konstruktivt møde. Dekanen lyttede, rettede til hist og her, men pointerede også de økonomiske vilkår. Uklarhederne blev mindre uklare, omend ikke helt fastlagt. Det må næste udkast vise, særligt i forhold til kravet omt 2-3 peer review artikler per år tager højde forskellige fagligheder og forskningstraditioner.

Toppen af forundring var formentlig i forbindelse med kritikken af at PhD vejledning skulle tages fra forskningstid. Dekanens svar: Det var tillidsmændenes forslag (!), hvorefter vores fællestillidsmand argumenterede for at det ikke var en del af undervisningstiden (noget med STÅ eller lignende). Som Dorthe Simonsen fint pointerede giver tre phd-studerende et ret omfattende timeforbrug.
Til tider kan man få fornemmelse at afstanden mellem nuværende ledelse og ansat er mindre end mellem ansat og tillidsmand...