torsdag den 24. marts 2011

Om inhabilitet

Hvor meget kan KU lade sig køre rundt med af en advokat? Politiken og andre medier beretter i dag, at Penkowa har fået fjernet bedømmere med forholdsvis farverige begrundelser. Lad os derfor repetere, hvornår personer er ihabile i forvaltningslovens forstand. Her fra Kapitel 2 i forvaltningsloven :

Inhabilitet

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag,

1) hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- ellernedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,

4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.Der kan under ingen omstændigheder være tale om inhabilitet i forhold til stykke 1-4, så det skal dækkes af catch-all formuleringen i punkt 5. Spørgsmålet er da om følgende omstændigheder kan være tilstrækkelig begrundelse:

For tredive år siden, da parten var 5 år gammel, skrev den relevante mulige bedømmer en artikel sammen med en person, som ca 20 år senere viste sig at udvikle modvilje imod parten.

Hvis denne type af begrundelse gives vægt, så kan hvem som helst med lidt gravearbejde underkende hvem som helst. For mig lyder det påfaldende som det punkt, hvor man skriver et "hop i havnen"-brev. En statslig myndighed kan ikke lade sig piske rundt i manegen af et fint brevhoved og en advokat med evne til at opfinde kreative begrundelser på vegne af en trættekær klient.

Konklusion én gang mere: Sagen er noget rod. Der er behov for en uvildig undersøgelse. Københavns Universitets gode navn og rygte er for længst belastet ud over al rimelighed af, at der vedblivende skvatter skeletter ud af indtil flere forskellige skabe. Det er til skade for samtlige ansatte, det er til skade for forskningen. Det er til skade for alt og alle. Gør nu noget!

Ingen kommentarer: